Velbevegelsens dag

Hei alle Sydskogen-beboere!
11 juni 2022 har vi mulighet til å være med å feire Velbevegelsens dag.

Da skal vi feire det frivillige arbeidet som gjøres over hele Norge. Velbevegelsen har en lang i historie i Norge og kjennetegnes av frivillig arbeid for et bedre nærmiljø.


I den anledning er det mulig å søke midler på opptil 25 000kr. Søknadsfrist er 17. oktober.

Vellet kan bruke dagen slik man selv vil. Om det er gatefest, vårdugnad, natursti, etc.


Derfor er vi nå interessert i innspill/forslag på hva vi kan arrangere denne dagen. Kanskje det er en gamle tradisjon som kan vekkes til liv på Sydskogen? Vi ønsker at dere sender oss deres ideer, og kanskje du også vil være med i en arrangement-komite?

Send e-post til admin@sydskogen.no

Sydskogen Vel informerer:

1. Elbil lading: Først og fremst, Iflg Brann og eksplosjonsvernloven § 5: «Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.»

Lading av el-biler skal derfor kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.

For regelmessig lading av elbil og plug-in hybrid på stikkontakt skal denne oppfylle kravene i gjeldene norm, dvs. NEK400:2018. Kort forklart så må stikkontakten oppfylle disse kravene.

• Maks 10A sikring

• Jordfeilvern Type B

• Ingen andre laster på kursen *)

• Ladekabelen skal ikke henge i kontakten

I tillegg er det en sterk anbefaling om overspenningsvern i installasjonen.

*) Ingen andre laster betyr at det ikke kan være andre stikkontakter, lys, garasjeportåpnere aller annet på kursen, og det betyr også at kontakten må være enkel. Det skal med andre ord kun være den ene enkle kontakten på kursen.

2. Vi trenger en ny lekeplass og ballplass ansvarlig. Dette er et verv som honoreres med 5 000 kr pr år. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i dette vervet.

3. Det er mulig å støtte Sydskogen Vel ved å gi din Grasrotandel når du tipper til oss. Se på bildet for instrukser hvordan man gjør dette. Pengene går til oppgradering av lekeplasser og ballplassen.

Ulovlig dumping av avfall

Vi har dessverre blitt informert om at hageavfall og annet avfall dumpes på vellets eiendom. Dette gjelder spesielt i krysset Odins vei/Bøveien (ut mot Bøbekken), men også muligens øverst i Sandbakken (ovenfor autovernet).

Dette er uakseptabelt. Vi ber våre beboere om å ikke dumpe avfall på Vellets eiendom, samt å si ifra hvis man er vitne til slikt.

Det har blant annet blitt funnet mye hageavfall, elektrikerkabler, et tørkestativ og avfall etter oppigging av bad, og vi har mottatt brev fra Asker kommune angående dette problemet.

Det er ulovlig å dumpe både hageavfall og annet avfall i naturen. Dumping av hageavfall nær bekk er spesielt problematisk da det kan føre til spredning av fremmede arter nedover langs bekken. Det er jo også gratis levering av avfall på Follestad, så det skulle være unødvendig å dumpe i naturen.

Trær i Sandbakken

Til info: Vi jobber med å fjerne trærne som ligger i skrenten ned mot Sandbakken. Det krever litt koordinering, og det vil komme nærmere beskjed om tidspunkt. Det vil da være nødvendig å midlertidig stoppe/dirigere trafikken.

Generalforsamling 2021 UTSATT

På grunn av gjeldende lokal forskrift i Asker kommune, så må vi utsette Generalforsamlingen 2021. Dette er fordi det på nåværende tidspunkt er arrangement-forbud i kommunen. Vi kommer tilbake til ny dato og oppdatert innkalling snart.

Hjelp til flaggheising Sydskogen skole

På vegne av Sydskogen skole, så er vi på utkikk etter en person som kan være ansvarlig for flaggheising på skolen på offisielle flaggdager som faller på en helgedag eller i skolens ferie. Skolen/rektor kan ta ansvar for flaggheising på normale arbeidsdager, men det er jo forståelig at man gjerne vil ha hjelp de andre dagene. Er det noen som kunne tenke seg denne oppgaven? Rektor gjør en glimrende jobb på den nye fine skolen, og dette er jo en måte vi kan hjelpe til på. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i denne oppgaven.

Generalforsamling 2021

UTSATT!

På grunn av gjeldende lokal forskrift i Asker kommune, så må vi utsette Generalforsamlingen 2021. Dette er fordi det på nåværende tidspunkt er arrangement-forbud i kommunen. Vi kommer tilbake til ny dato og oppdatert innkalling snart.

__________________

Sydskogen Velforening Generalforsamling blir onsdag 26 mai kl 19:00 på Sydskogen grendehus. Alle skal ha fått innkalling og informasjon i postkassen. Dokumentene finnes også her.

Har du en sak du ønsker drøftet, så send den inn til admin@sydskogen.no og skriv
“generalforsamling 2021” i emnefeltet.

Hvis smittevernhensyn og lokale restriksjoner på denne datoen ikke tillater oss og ha dette møtet, så vil det kommuniseres ut via Facebook, Sydskogen.no og via grendelagsledere.

Viken Fiber

Alle skal ha mottatt SMS fra Viken Fiber, med link til hvor man kan gjøre valg av ny pakke. Vi ønsker å understreke at det er mulig å beholde eksisterende pakke. Da trenger man ikke foreta seg noe. Hvis noen har blitt tvunget til å byttet til en av de nye pakkene mot sitt ønske, så er det bare å ringe de tilbake og henvise til avtalen Sydskogen vel har gjort med Martine Lærum.