Lørdag 19. mars er den store vårryddedagen

Vi oppfordrer til Vår-ryddedag i nærmiljøet vårt.

Hvis alle gjør en liten innsats nærmest sitt hus eller i sin grend, så blir det fint rundt oss her på Sydskogen

Når snøen og isen smelter, kommer det frem en del søppel.

Heldigvis er det mange som vil være med å fjerne søppelet slik at det blir hyggeligere rundt oss og for å ta vare på naturen. 

Den store dugnadsdagen er lørdag 19. mars. 

Mer info her:

Bli med på vårryddedagen lørdag 19. mars | Asker kommune

Mulighet for elektronisk faktura for Velkontingent

Når det gjelder Vel kontingent og fakturering av dette, så er det sterkt ønskelig at vi unngår å måtte sende disse fakturaene ut på papir via posten. Derfor er vi i en prosess hvor vi samler inn e-post adresse og mobil nr. fra alle husstander. For mange er dette allerede på plass, men ikke for alle. Det er hver enkelt grendelagsleder som følger opp dette. Vi ber deg om å hjelpe denne prosessen ved å sende denne informasjonen til din grendelagsleder snarest.

Her finnes kontaktinfo for hver grendelagsleder: Styret – Sydskogen.no

På forhånd takk.

🎅God jul!

Kjære alle på Sydskogen

Med dette vil vi ønske all en god jul og godt nytt år.

Vi håper alle får noen hyggelige stunder sammen familie eller venner i julen. Ta vare på hverandre.

På vegne av styret i Sydskogen velforening ønsker vi deg en god jul. ⛄️

Informasjon om Maurtoppen barnehage

Vi informerer dessverre om at barnehagedriften av Maurtoppen barnehage sannsynligvis vil opphøre fra 1.1.2022.

Siden forsommeren 2021 har vi vært i dialog med kommunen om at de skulle overta driften og leieavtalen. Vi jobber fortsatt med saken, men ønsker på dette tidspunktet og informere om status på dette.

Hilsen Styret i Sydskogen Vel

Snøbrøyting

Vinteren nærmer seg, og i forbindelse med snøbrøyting så ønsker vi å be alle ta en sjekk på at trær og busker som strekker seg ut/inn i gangveien beskjæres eller fjernes.

Brøyteren risikerer å ødelegge speil/utstyr på traktoren hvis dette ikke holdes trimmet og i orden, så dette er noe alle må sjekke. I verste fall så vil det ikke bli brøytet der det gjelder.

Dette gjelder selvfølgelig kun de private gangveiene der vi i Sydskogen Vel selv betaler for brøyting.

For den kommunale brøytingen som hovedsakelig er av bilveien og «de store gangveiene», så gjelder de kommunale reglene.

Velbevegelsens dag

Hei alle Sydskogen-beboere!
11 juni 2022 har vi mulighet til å være med å feire Velbevegelsens dag.

Da skal vi feire det frivillige arbeidet som gjøres over hele Norge. Velbevegelsen har en lang i historie i Norge og kjennetegnes av frivillig arbeid for et bedre nærmiljø.


I den anledning er det mulig å søke midler på opptil 25 000kr. Søknadsfrist er 17. oktober.

Vellet kan bruke dagen slik man selv vil. Om det er gatefest, vårdugnad, natursti, etc.


Derfor er vi nå interessert i innspill/forslag på hva vi kan arrangere denne dagen. Kanskje det er en gamle tradisjon som kan vekkes til liv på Sydskogen? Vi ønsker at dere sender oss deres ideer, og kanskje du også vil være med i en arrangement-komite?

Send e-post til admin@sydskogen.no

Sydskogen Vel informerer:

1. Elbil lading: Først og fremst, Iflg Brann og eksplosjonsvernloven § 5: «Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.»

Lading av el-biler skal derfor kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.

For regelmessig lading av elbil og plug-in hybrid på stikkontakt skal denne oppfylle kravene i gjeldene norm, dvs. NEK400:2018. Kort forklart så må stikkontakten oppfylle disse kravene.

• Maks 10A sikring

• Jordfeilvern Type B

• Ingen andre laster på kursen *)

• Ladekabelen skal ikke henge i kontakten

I tillegg er det en sterk anbefaling om overspenningsvern i installasjonen.

*) Ingen andre laster betyr at det ikke kan være andre stikkontakter, lys, garasjeportåpnere aller annet på kursen, og det betyr også at kontakten må være enkel. Det skal med andre ord kun være den ene enkle kontakten på kursen.

2. Vi trenger en ny lekeplass og ballplass ansvarlig. Dette er et verv som honoreres med 5 000 kr pr år. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i dette vervet.

3. Det er mulig å støtte Sydskogen Vel ved å gi din Grasrotandel når du tipper til oss. Se på bildet for instrukser hvordan man gjør dette. Pengene går til oppgradering av lekeplasser og ballplassen.

Ulovlig dumping av avfall

Vi har dessverre blitt informert om at hageavfall og annet avfall dumpes på vellets eiendom. Dette gjelder spesielt i krysset Odins vei/Bøveien (ut mot Bøbekken), men også muligens øverst i Sandbakken (ovenfor autovernet).

Dette er uakseptabelt. Vi ber våre beboere om å ikke dumpe avfall på Vellets eiendom, samt å si ifra hvis man er vitne til slikt.

Det har blant annet blitt funnet mye hageavfall, elektrikerkabler, et tørkestativ og avfall etter oppigging av bad, og vi har mottatt brev fra Asker kommune angående dette problemet.

Det er ulovlig å dumpe både hageavfall og annet avfall i naturen. Dumping av hageavfall nær bekk er spesielt problematisk da det kan føre til spredning av fremmede arter nedover langs bekken. Det er jo også gratis levering av avfall på Follestad, så det skulle være unødvendig å dumpe i naturen.