Ulovlig dumping av avfall

Vi har dessverre blitt informert om at hageavfall og annet avfall dumpes på vellets eiendom. Dette gjelder spesielt i krysset Odins vei/Bøveien (ut mot Bøbekken), men også muligens øverst i Sandbakken (ovenfor autovernet).

Dette er uakseptabelt. Vi ber våre beboere om å ikke dumpe avfall på Vellets eiendom, samt å si ifra hvis man er vitne til slikt.

Det har blant annet blitt funnet mye hageavfall, elektrikerkabler, et tørkestativ og avfall etter oppigging av bad, og vi har mottatt brev fra Asker kommune angående dette problemet.

Det er ulovlig å dumpe både hageavfall og annet avfall i naturen. Dumping av hageavfall nær bekk er spesielt problematisk da det kan føre til spredning av fremmede arter nedover langs bekken. Det er jo også gratis levering av avfall på Follestad, så det skulle være unødvendig å dumpe i naturen.

Trær i Sandbakken

Til info: Vi jobber med å fjerne trærne som ligger i skrenten ned mot Sandbakken. Det krever litt koordinering, og det vil komme nærmere beskjed om tidspunkt. Det vil da være nødvendig å midlertidig stoppe/dirigere trafikken.

Generalforsamling 2021 UTSATT

På grunn av gjeldende lokal forskrift i Asker kommune, så må vi utsette Generalforsamlingen 2021. Dette er fordi det på nåværende tidspunkt er arrangement-forbud i kommunen. Vi kommer tilbake til ny dato og oppdatert innkalling snart.

Hjelp til flaggheising Sydskogen skole

På vegne av Sydskogen skole, så er vi på utkikk etter en person som kan være ansvarlig for flaggheising på skolen på offisielle flaggdager som faller på en helgedag eller i skolens ferie. Skolen/rektor kan ta ansvar for flaggheising på normale arbeidsdager, men det er jo forståelig at man gjerne vil ha hjelp de andre dagene. Er det noen som kunne tenke seg denne oppgaven? Rektor gjør en glimrende jobb på den nye fine skolen, og dette er jo en måte vi kan hjelpe til på. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i denne oppgaven.

Generalforsamling 2021

UTSATT!

På grunn av gjeldende lokal forskrift i Asker kommune, så må vi utsette Generalforsamlingen 2021. Dette er fordi det på nåværende tidspunkt er arrangement-forbud i kommunen. Vi kommer tilbake til ny dato og oppdatert innkalling snart.

__________________

Sydskogen Velforening Generalforsamling blir onsdag 26 mai kl 19:00 på Sydskogen grendehus. Alle skal ha fått innkalling og informasjon i postkassen. Dokumentene finnes også her.

Har du en sak du ønsker drøftet, så send den inn til admin@sydskogen.no og skriv
“generalforsamling 2021” i emnefeltet.

Hvis smittevernhensyn og lokale restriksjoner på denne datoen ikke tillater oss og ha dette møtet, så vil det kommuniseres ut via Facebook, Sydskogen.no og via grendelagsledere.

Viken Fiber

Alle skal ha mottatt SMS fra Viken Fiber, med link til hvor man kan gjøre valg av ny pakke. Vi ønsker å understreke at det er mulig å beholde eksisterende pakke. Da trenger man ikke foreta seg noe. Hvis noen har blitt tvunget til å byttet til en av de nye pakkene mot sitt ønske, så er det bare å ringe de tilbake og henvise til avtalen Sydskogen vel har gjort med Martine Lærum.

Ishockey banen – generelle regler

Vi ønsker å formidle følgende regler for bruk av ishockeybanen:

-Vis hensyn til store og små som kanskje ikke er like komfortable på skøyter som deg.

-Ta med deg søppel hjem.

-Ha på deg hjelm.

-Ingen klatring på vantene.

-Ta hensyn til naboer når det gjelder ishockey-spilling, da pucker i vant lager litt støy.

-Foreløpig sier vi at banen kan benyttes i tidsrommet 10-2030, men ishockeyspill bør opphøre før dette.

Vi vil komme tilbake til når banen skal være åpen for allmenn bruk, og når tid er avsatt til dedikerte grupper.

Viken Fiber

Alle skal ha mottatt SMS fra Viken Fiber, med link til hvor man kan gjøre valg av ny pakke. Vi ønsker å understreke at det er mulig å beholde eksisterende pakke. Da trenger man ikke foreta seg noe.