Ishockey banen – generelle regler

Vi ønsker å formidle følgende regler for bruk av ishockeybanen:

-Vis hensyn til store og små som kanskje ikke er like komfortable på skøyter som deg.

-Ta med deg søppel hjem.

-Ha på deg hjelm.

-Ingen klatring på vantene.

-Ta hensyn til naboer når det gjelder ishockey-spilling, da pucker i vant lager litt støy.

-Foreløpig sier vi at banen kan benyttes i tidsrommet 10-2030, men ishockeyspill bør opphøre før dette.

Vi vil komme tilbake til når banen skal være åpen for allmenn bruk, og når tid er avsatt til dedikerte grupper.

Viken Fiber

Alle skal ha mottatt SMS fra Viken Fiber, med link til hvor man kan gjøre valg av ny pakke. Vi ønsker å understreke at det er mulig å beholde eksisterende pakke. Da trenger man ikke foreta seg noe.

Vanning/islegging av skøytebanen

I forbindelse med islegging av skøytebanen på Sydskogen så skal det vannes en del. Dette er allerede påbegynt og vil fortsette idag og utover kvelden/natten. Vannet tas fra brannhydrant i Frøyas vei. Slangene bør være i fred. Dette arbeidet er avtalt med kommunen. Hvis man opplever problemer så kan man se her: https://www.asker.kommune.no/vann-og-avlop/rad-ved-stengt-og-brunt-vann/

🎅Kjære alle beboere på Sydskogen.

Nok et år har gått, og ingen hadde vel forutsett hvordan 2020 skulle bli. Vi får håpe at ting snart er tilbake til normalen.

Vi håper alle får noen hyggelige stunder sammen familie eller venner i julen.

På vegne av styret i Sydskogen velforening ønsker vi deg en god jul.🎅

Altibox Fiberaksess

Vi informerer om ny avtale med Viken Fiber. Den gjelder fra 1.feb 2021.  Viken Fiber vil ta kontakt med hver enkelt beboer. Hvis man per nåværende tidspunkt har en «gammel pakke» som fortsatt eksisterer, så skal det være mulig å beholde denne. Dukker det opp spørsmål, så ta kontakt med admin@sydskogen.no

Beboere etterspør i større grad valgfrihet, og derfor har Altibox lansert avtaleformen Fiberaksess. Fiberaksess gir lav felleskostnad, og hver enkelt husstand avgjør selv sitt behov for tv, bredbånd og fasttelefon. Alle beboere får frihet til selv å bestemme sine produkter og tjenester til gunstige priser.

NB! Oppdatert info om Halloween

Som dere kanskje vet, så gjelder lokale retningslinjer over nasjonale retningslinjer.

Ferske lokale retningslinjer fra Asker kommune som gjelder Halloween er følgende:

-Det bør ikke gjennomføres tradisjonell Halloween-feiring der barn og unge går fra dør til dør.

-Det bør i stedet tilrettelegges for alternative måter å gjennomføre Halloween-feiringen. Skattejakt, rebusløp og liknende aktiviteter er gode alternativer til den tradisjonelle «knask eller knep»-runden.

-Arranger gjerne Halloween-fest for klassen, barnehageavdelingen, vennegrupper eller andre faste kohorter. Følg i tilfelle de samme rådene som for bursdager.

Med grunnlag i dette, så ønsker vi i Sydskogen Vel at det ikke gås knask eller knep. Vi sletter nå tidligere innlegg om dette, for å unngå forvirring.

Mer info her: https://www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/26.-oktober-status-fra-kriseledelsen/

Lokalsamfunnsutvalg

Asker kommune er på utsikt etter et nytt medlem for Lokalsamfunnsutvalget som dekker vårt område. Dette heter ‘Slemmestad lokalsamfunnsutvalg (Slemmestad og Vollen)’.

Bødalen er definert som et tettsted i Asker kommune, og det er viktig at vår stemme blir hørt. Les mer på https://www.asker.kommune.no/politikk/lokalsamfunnsutvalg/

Kunne du tenke deg og bidra til å styrke lokalmiljøet ved å være medlem av dette utvalget? Hvis ja, ta kontakt med oss i Sydskogen Vel (admin@sydskogen.no) snarest.

Trefelling Høst 2020

På fredag 11. sept og lørdag 12. sept er det avtalt og innleid Trefeller på Sydskogen.

Trærne som skal tas denne gangen er basert på innspill og prekært behov.

Innleid trefeller står for selve fellingen, men vi må hjelpe til med å kutte av grener og til å bruke kvist-maskinen, samt trafikkdirigering. Fint hvis noen kan stille med motorsag.

Vi trenger og er helt avhengig av frivillige til å være med på dette. Din grendelagsleder har nok allerede videreformidlet denne informasjonen til beboere i din grend, så meld fra til din grendelagsleder hvilke dager/tider du kan være med. På forhånd takk og vel møtt til dugnad.

Minner om Generalforsamling Sydskogen velforening 2020: Tirsdag 18. august 2020

Håper alle har hatt en fin sommer.

Minner om Generalforsamling Sydskogen Vel Tirsdag 18. august 2020 kl. 19:00–21:00.

Sakspapirer ligger under Dokumenter –> Generalforsamling –>2020. Dette har også blitt utdelt i postkasser og/eller via epost tidligere i år.

Hvis man har symptomer på sykdom, så skal man ikke komme på dette møtet. Det gjelder også hvis man av ulike grunner er i karantene pga. utenlandsreise eller lignende.

Hold avstand i køen inn på Grendehuset (det er alltid litt kø siden vi må notere hvem som er tilstede.) Vi vil sette ut stoler med god avstand.

Husk at man kan bruke Fullmaktskjemaet som ligger på siste siden av dokumentet «Generalforsamling 2020».

Vel møtt!