Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Mandag 06.02.17 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling for å velge inn ny kasserer til styret.

Andreas Eriksson ble enstemmig valgt.

Gitt at generalforsamlingen ikke var beslutninghsdyktig. – jfr. vedtektene §5F, – er det mulig å påklage denne beslutningen innen utløpet av februar måned. Alle henvendelser vedr dette kan sendes til admin@sydskogen.no.

Referat_Ekstraordinær_generalforsamling_februar_2017

 

Styremøte 18.01.16

Fortsatt Godt Nyttår alle sammen 🙂

Årets første styremøte i Velforeningen er førstkommende mandag 18.01.

Har du noe du ønsker å ta opp, bidra med, ris eller ros?

Ta kontakt med din grendeleder eller bruk dette skjemaet 🙂

Mvh Stian
Styreleder

Bruk av Soft Air Gun på Sydskogen

airsoft-pistols-2013Styret har mottatt en bekymringsmelding om at det skytes med «soft air gun» / luftpistol på området til Sydskogen og rundt området til Sydskogen barneskole.

For ca. tre uker siden ble vinduene til ett av husene i grend 10 beskutt med soft air gun, noe som har etterlatt stygge merker men heldigvis ikke knust selve glasset.  Pelleten som ble brukt er blå.

Styret håper at alle kan være litt årvåkne ift. hva våre «yngre beboere» bedriver tiden sin med, da det også tidligere er meldt om barn/ungdom som skyter med «soft air guns» i og rundt fellesområder ved barneskolen og Odins vei.

Dersom bruk av luftvåpen på Velforeninges område eller på en måte som kan skade Velets beboere eller eiendom ikke opphører, vil styret vurdere å anmelde eventuelle forhold. Fortsett å lese «Bruk av Soft Air Gun på Sydskogen»

Takk for meg….

DSC02856Ønsker med dette å takke for meg som Forman for Sydskogen Vel og som beboer de siste 18 og 1/2 år her på feltet. Jeg har gjennom disse år vært engasjert i styre og stell her på Sydskogen i 14 av disse årene… Klarte ikke la vær å engasjere/invollvere meg for grenda og deretter for hele Sydskogen. Men nå setter vi kursen sørover i kommunen og flytter i jan/feb. Takk til alle jeg har sittet i styret sammen oppgjennom tiden.   Ønsker at dere tar godt imot påtroppende Styreleder /Formann Stian Rostad som også fungerer som sekretær frem til årsmøte for Vellet.

Til boeboere og naboer som jeg har hatt kontakt med oppgjennom tiden , takk for samarbeid og velviljen når vi har hatt dugnader og prosjekter som skulle gjennomføres her på Sydskogen – TV kabling av GET – Asfaltering og ny fiber av Alt i Box .

Nok en gang TAKK FOR MEG 🙂

 

 

Da var det på’n igjen….

Raymond_DolataDet var vel ikke helt planlagt for meg å sitte som formann i Sydskogen Vel igjen ,men etter litt rokering i styret har jeg tatt over roret etter Tina’s korte men intense formannsjobb.

Ny sekretær for vellet vil være Stian Rostad som også fungerer som webmaster.

Som alle vet og har sett er det gravd en god del rundt på området vårt i forbindelse med FIBER og ny høyspent. Altibox vil i samarbeid med styret gjennomgå all graving og oppretting i april 2014 for utbedring av ting vi ikke er fornøyd med.

Nytt bygg i Odinsvei er satt opp for kobling av fiber – og alle kabler skal nå være dratt inn til hus. – Koblingsjobb er også påbegynt , så pr i dag ligger vi i rute for bytting innen 1.2.2014.

Fint om du samarbeider godt med RELACOM og Altibox for deres monteringer av hussentraler – og ta alle ekstrabestillinger direkte med de.

Nye LED lys er kommet og kommer i gangveilys på sydskogen – Lyser MEGET bra !

Jobbingen med å oppgradere ballplassen som ligger mellom grend 4 og 5 er også kommet litt i gang – formann i grend 4 er «primusmotor»-sammen med forman i grend 5 – En mengde trær er nå lagt ned , og oppryddingen er på dugnad ( tror det er mye ved å hente der om du snakker med en av formennene i grend 4 eller 5 ) – Det er godt at noen tar tak i denne fine plassen våre unger kan benytte til ballspill og kanskje skøyteis i fremtiden, slik det var her tidligere ….tiden vil vise.

Dersom det er noe du som beboer har på hjertet – ikke nøl med å ta kontakt med meg på mail.

Jeg ønsker deg som beboer en riktig god senhøst og snart vinter – husk å ta vare på hverandre og det er lov å bry seg litt….Vi vil alle ha det godt her på Sydskogen.

MVH
Raymond L Dolata

Tusen takk for meg!

Tina_MjeldeEtter 19 år på Sydskogen flytter jeg.

Tidligere enn planlagt og litt vedmodig.

For oss har Sydskogen vært et svært trygt, godt og barnevennlig sted å bo.
Det vi har satt mest pris på er de flotte naboene og nærheten til naturen.

Jeg har vært engasjert i velforeningen i 18 år.
Motivasjonen har vært viljen til å bidra til å aktivt ivareta et godt bomiljø og skape fremdrift for området.
Når jeg nå forlater formannsvervet er det i trygg forvissning om at nestformann Raymond Dolata og det sittende styret styrer skuta med solid kurs. Det er ikke lett å få tillitsvalgte. Jeg håper derfor beboerne fortsetter å være flinke til å støtte opp om det engasjementet grendelagsstyrene viser,- selv om noen vedtak går på tvers av egen overbevisning.

Jeg ønsker dere lykke til videre.

Hilsen Tina

Generalforsamling 2013 gjennomført

Mandag 3.6.2013 ble det gjennomført Generalforsamling i Sydskogen Velforening.

Kort oppsummert ble følgende gjennomgått:

 1. Åpning med konstituering | Enstemmig vedtatt

 2. Dagsorden | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 3. Årsberetning | Spørsmål fra salen om grunnlaget for trefelling og prosessen i styret. Enstemmig vedtatt

 4. Regnskap | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 5. Ansvarsfrihet for styret | Enstemmig vedtatt

 6. Innkomne forslag

  1. Valg av TV- og Internettleverandør | Konkludert med at Sydskogen har valgt BOF som ny leverandør – 13 stemmer for GET, 67 stemmer for BOF

  2. Vedtektsendringer | Enstemmig vedtatt
 7. Valg | Valg av ny leder, kasserer og sekretær

   1.  Leder | Tina Mjelde – Valgt med 46 mot 33 stemmer

   2. Kasserer | Kai Johnsen – Valgt med 49 mot 29 stemmer

   3. Sekretær | Raymond Dolata – Valgt med 57 mot 13 stemmer

 8. Budsjett | Redegjørelse fra kasserer Lenes – Se protokoll for alle detaljer.

 9. Avslutning | Avtroppende formann Haug takket for fremmøtet og ønsket det nye styret lykke til

 

Protokollen kan lastes ned i sin helhet under Dokumenter / Generalforsamling