Nye Hjemmesentraler på vei!

Hei!

Norsk Fiberoptikk (NFO) starter i dag jobben med å booke avtaler med alle beboere i Sydskogen Velforening som har gamle hjemmesentraler fra Viken Fiber / Altibox.  Jobben med utskiftning starter omgående, og vil skje fortløpende etterhvert som de får avtalt med de enkelte husstandene.

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Mandag 06.02.17 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling for å velge inn ny kasserer til styret.

Andreas Eriksson ble enstemmig valgt.

Gitt at generalforsamlingen ikke var beslutninghsdyktig. – jfr. vedtektene §5F, – er det mulig å påklage denne beslutningen innen utløpet av februar måned. Alle henvendelser vedr dette kan sendes til admin@sydskogen.no.

Referat_Ekstraordinær_generalforsamling_februar_2017

 

Vi endrer på sydskogen.no

Hei alle sammen 🙂

Vi gjør noen endringer på sydskogen.no i disse dager. Det kan medføre noe ustabilitet, men dette skal ikke vedvare lenge.

I forbindelse med oppussing vil vi gjerne ha bilder av og fra sydskogen fra våre lesere, som vi kan bruke som rullerende banner på forsiden vår. Dersom du har noen fine bilder som du har lyst til å sende oss, kan du sende de til admin@sydskogen.no, eller du kan poste de på vår facebook-side, Sydskogen Vel.

Mvh Stian, Styreleder

Parkeringsregler for sydskogen

Hei alle sammen 🙂

Det melder seg et tydelig behov for å informere om denne igjen:

a_baa-These-cars-are-trash

§ 8 Parkeringsbestemmelse

Parkering på Sydskogen vels fellesarealer skal kun skje på oppmerkede felter. Parkering kun for registrerte kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy samt

båter, tilhengere og campingvogner borttaues uten varsel på eiers regning og risiko.

 

 • Bestemmelsens intensjon:
  er å ramme hensetting av en viss varighet. Slik hensetting skaper trafikale hindringer, hindrer allmenn parkering for beboerne, snøbrøyting og er ellers til sjenanse.
 • Skilting:
  Skiltene settes opp ved innkjøring til Vellets områder i Tors veg og Odins veg. Det er således ikke nødvendig med skilting på hver p-plass.
 • Retningslinjer:
  For å sikre en kvalitativt og tilfredsstillende håndhevelse, praktiseres følgende retningslinjer:

  • Det enkelte grendelagsstyre foretar vurdering og retter/overleverer en skriftlig anmodning til eier av det parkerte objekt.
  • Dersom ikke anmodningen etterkommes, tar grendelagsstyret kontakt med velets styreleder- som etter vurdering kontakter inntauingsselskapet.
 • Inntauing
  Det er kun Sydskogen vel v/ styreleder som kan rekvirere inntauing.

I klartekst innebærer dette at du ikke kan sette din henger, båt, campingvogn eller uregistrerte bil langs veien på feltet vårt, men er nødt til å ha en egnet plass for dette. Hvis du ikke etterlever dette, og etter mottatt varsel fra grendeleder ikke fjerner ditt hensatte kjøretøy, henger etc, så blir det tauet bort for din regning og risiko.

Denne har vært gjeldende siden 2004, og bør ha festet seg godt nå.
Paragrafen ble vedtatt med kun 2 stemmer imot, og gjelder alle!
Dokumentet kan leses i sin helhet på www.sydskogen.no/dokumenter og så velge mappen «Ny på sydskogen?» og «Sydskogen Parkering».

Oppgitt hilsen
/Styreleder

Trøbbel med vanntilførsel i Odins vei

Flere husstander har meldt om problemer med vanntilførselen i løpet av dagen. Problemet beskrives som at vanntrykket kommer og går i ulike perioder.

Viva IKS er informert om saken, og vakthavende var på området i Odins vei ( ca. kl. 19:00) og utfører feilsøk. Klokken 20:00 var feilen ennå ikke avdekket, men vakthavende mener å kunne utelukke lekkasje. Feilsøk fortsetter utover kvelden, men Viva IKS kan ikke love at feilen blir rettet i løpet av kvelden. I så tilfelle fortsetter feilsøke i morgen tidlig.

Halloween på sydskogen

happyhalloween1Hei alle sammen 🙂

For de som måtte undre, så feires Halloween på selve dagen, ikke den helgen som er nærmest.

I år betyr det at Halloween feires mandag 31.10.

Det har vært endel skriverier rundt Halloween og gjennomføring av feiring den siste tiden, og det er mange som mener mye rundt dette. Vi har ikke hatt de største utfordringene rundt dette her på Sydskogen, og det håper jeg fortsetter også i år.

Jeg tillater meg likevel å komme med noen velmenende råd for en hyggelig gjennomføring 🙂

 • Det er kun 31 Oktober det er lov å gå Halloween
  Ha gjerne feiring hjemme på andre dager, men kun «Knask eller Knep» på selve Halloween
 • Ikke gå etter kl 21:00
  Mandag er hverdag, og etter kl. 21:00 er de færreste interessert i små monstre på døra
 • Dersom utelysene er av, gå til neste hus
  Dersom utelysene er av, og ingen tente lys eller dekorasjoner står på trappen, er det godt mulig at Halloween-monstre ikke er velkomne. Her er det neppe noe godis å hente. Gå videre til neste hus 🙂
 • Vis Hensyn
  Tenk over hvem du ringer på til, er det små barn som åpner døra setter man ikke i et brøl. Er det noen man ikke kjenner, spør pent 🙂 Husk også at det er mange småbarnsfamilier her på sydskogen – vær vennlig å respektere klokkeslett for «knask og knep» samt de som tydelig indikerer at de ikke ønsker noen på døra.
 • Knep ødelegger moroa
  Det er ikke alle som er klar over at det er Halloween. Det er også noen som kommer til å ha tom godteriskål når dere kommer og banker på – Ønsk de en god kveld videre og gå til neste hus 🙂
 • HUSK REFLEKS 🙂

Jeg håper alle får en fin feiring – Kanskje vi sees 🙂

Mvh Stian, Styreleder

Parkering på Sydskogen Barneskole

Sydskogen skoleStyret har mottatt en henvendelse fra FAU ved Sydskogen Barneskole som igjen har mottatt klager fra foresatte på at det står parkerte biler fra grendene i Odins vei ved levering/henting på SFO/Skole.

Styret har ved tidligere anledninger oppfordret beboere til å parkere på parkeringsplassen ved skolen dersom det ikke er plass i lokal grend, fremfor å parkere ulovlig langs veien.

Vi minner om at parkeringsplassen til Barneskolen tilhører kommunen, og kan således kun benyttes av våre beboere når SFO / Barneskolen er stengt. Det betyr at det ikke skal parkeres biler fra Sydskogens beboere her mellom kl 07:00-17:00 mandag til fredag i annet øyemed enn henting og levering av barneskoleelever.  Ansatte ved barneskolen/SFO er selvsagt unntatt denne begrensningen.

Vedvarende overtredelser av dette kan i verste tilfelle medføre at kommunen ikke lar oss bruke parkeringsplassen utenom åpningstidene til skolen, og det er vi ikke tjent med.

Mvh Stian – Styreleder