Til alle husstander!

VIKEN FIBER som nå har lagt inn kabler til alle husstander i Sydskogen vil om kort tid begynne montering av hussentraler. Hovedkabel som er lagt oppgjennom Bergliveien til Odinsvei blir oppkoblet til uken.
Jeg håper at du og din husstand vil bli fornøyd med det valget som ble gjort i forbindelense med bytte av leverandør til TV og Nett fra coax til fiber som nå kommer.
I en byggeperiode som innbefatter kabler til 254 husstander vil det alltid komme noe feil og problemer , som vi så langt har prøvd å løse på best mulig måte. – Håper også at noen er fornøyde med det som blir gjort og ikke bare må svare på klager…..

VIKEN FIBER vil om kort tid legge ut en ny fremdriftsplan på disse sidene , så følg med .
GOD HELG !

MVH
Raymond Dolata
Styreleder

Da var det på’n igjen….

Raymond_DolataDet var vel ikke helt planlagt for meg å sitte som formann i Sydskogen Vel igjen ,men etter litt rokering i styret har jeg tatt over roret etter Tina’s korte men intense formannsjobb.

Ny sekretær for vellet vil være Stian Rostad som også fungerer som webmaster.

Som alle vet og har sett er det gravd en god del rundt på området vårt i forbindelse med FIBER og ny høyspent. Altibox vil i samarbeid med styret gjennomgå all graving og oppretting i april 2014 for utbedring av ting vi ikke er fornøyd med.

Nytt bygg i Odinsvei er satt opp for kobling av fiber – og alle kabler skal nå være dratt inn til hus. – Koblingsjobb er også påbegynt , så pr i dag ligger vi i rute for bytting innen 1.2.2014.

Fint om du samarbeider godt med RELACOM og Altibox for deres monteringer av hussentraler – og ta alle ekstrabestillinger direkte med de.

Nye LED lys er kommet og kommer i gangveilys på sydskogen – Lyser MEGET bra !

Jobbingen med å oppgradere ballplassen som ligger mellom grend 4 og 5 er også kommet litt i gang – formann i grend 4 er «primusmotor»-sammen med forman i grend 5 – En mengde trær er nå lagt ned , og oppryddingen er på dugnad ( tror det er mye ved å hente der om du snakker med en av formennene i grend 4 eller 5 ) – Det er godt at noen tar tak i denne fine plassen våre unger kan benytte til ballspill og kanskje skøyteis i fremtiden, slik det var her tidligere ….tiden vil vise.

Dersom det er noe du som beboer har på hjertet – ikke nøl med å ta kontakt med meg på mail.

Jeg ønsker deg som beboer en riktig god senhøst og snart vinter – husk å ta vare på hverandre og det er lov å bry seg litt….Vi vil alle ha det godt her på Sydskogen.

MVH
Raymond L Dolata

Tusen takk for meg!

Tina_MjeldeEtter 19 år på Sydskogen flytter jeg.

Tidligere enn planlagt og litt vedmodig.

For oss har Sydskogen vært et svært trygt, godt og barnevennlig sted å bo.
Det vi har satt mest pris på er de flotte naboene og nærheten til naturen.

Jeg har vært engasjert i velforeningen i 18 år.
Motivasjonen har vært viljen til å bidra til å aktivt ivareta et godt bomiljø og skape fremdrift for området.
Når jeg nå forlater formannsvervet er det i trygg forvissning om at nestformann Raymond Dolata og det sittende styret styrer skuta med solid kurs. Det er ikke lett å få tillitsvalgte. Jeg håper derfor beboerne fortsetter å være flinke til å støtte opp om det engasjementet grendelagsstyrene viser,- selv om noen vedtak går på tvers av egen overbevisning.

Jeg ønsker dere lykke til videre.

Hilsen Tina

Kreativ Konkurranse

Vi trenger hjelp med å lage en forside til juleutgaven av Nærnytt.
Vi håper derfor at vi kan få hjelp av noen kreative spirer til å lage en illustrasjon til forsiden for oss.

Her er det bare fantasien som setter grenser, men det bør være et jule/vintertema, da dette skal brukes i utgaven som kommer ut rundt juletider.

Vi aksepterer alle typer media; tegninger, malerier, fotografier og så videre….
Send inn digitalt til admin@sydskogen.no, eller legg ditt bidrag i postkassa til Odins Vei 89 og merk den med navnet ditt.

Alle bidrag må være kommet inn til 01.12.13 for å bli med i trekningen. Vinneren får bildet sitt på forsiden , og omtale i Nærnytt.

Lykke til 🙂

Har du lyst til å skrive for Nærnytt og Sydskogen.no?

Vi er på jakt etter noen som kan bidra med artikler og annet innhold, både på eget initiativ, og som kan skrive tekster på oppfordring.

Sitter du inne med gode idèer og ønsker et forum å kunne ta de ut på? Bor det en vordende tekstforfatter, journalist eller lyriker i deg?

Ta kontakt med Admin her, eller send inn noe du har lyst til å få på trykk i Nærnytt og/eller på www.sydskogen.no til admin@sydskogen.no.

ALT ER AV INTERESSE!

Fremdrift for utbygging av Altibox Fiberbredbånd

Fellesgrøftene hvor vi har lagt rør sammen med Energi 1 avsluttes i disse dager og det er snart klart for å starte graving inne i grendene.
Vi har sammen med styremedlem fra hver grend, befart gravetraseer og løsninger for fremføring av fiberkabel til de enkelte husstander.

Før gravestart vil eksisterende kabler i bakken bli påvist og merket opp med merkespray. Merk at disse merkene kun indikerer hvor det ligger kabel i bakken og har ikke noe med hvor det skal graves.
Gravearbeidet starter i grend 1 nå og i grend 8 i løpet av uke 40. Vi vil forsøke å gjøre en og en grend helt ferdig for at anleggsperioden skal oppleves kortest mulig for alle.

Når gravingen er ferdig i en grend vil fibermontørene starte booking, blåse fiberkabler og montere hjemmesentraler hos hver enkelt. Merk at hos mange vil denne jobben starte før nettet i gata er ferdig utbygd og at det derfor vil gå noe tid før tjenestene kan aktiveres.

Målet er å få gravd alle grøfter ferdig før telen kommer.
Det er mulig at det ikke lar seg gjøre å få ferdig all oppussing etter graving i år, om dette blir tilfellet vil vi komme tilbake til våren og ferdigstille oppussingen innen 17.mai 2014.

På vegne av våre entreprenører vil vi oppfordre alle til å tenke over hvor man parkerer i anleggsperioden slik at det ikke blir unødvendige forsinkelser på grunn av parkerte biler.

Når nettet er ferdig utbygd vil hver enkelt ha mulighet til å bestille tilleggstjenester (internett og telefon), også før fellesleveransen av TV blir satt i gang.

Vi vil ta kontakt med hver enkelt i forkant av signaloppstart for å avtale dette, eventuelt kan dere ta kontakt for bestilling på tlf. 32 79 57 22.
Dato for oppstart av fellesleveransen vil vi komme tilbake til når nettet i gata er ferdig bygget.

Vi ønsker alle velkommen som fremtidig fiberkunde.

Vennlig hilsen BOF

Veien videre med BOF / Altibox som TV-leverandør

BOF har gjennom et partnersamarbeid med Altibox AS i Stavanger gleden av å tilby landets raskeste og mest moderne bredbåndstjenester via fiberoptikk til husstander i Røyken og Hurum-regionen.
De tilbyr 3 Altibox-tjenester: superraskt bredbånd, digital-TV og telefoni. Tjenestene har kapasitet og kvalitet som er ledende i markedet. Nærmere detaljer om tjenestene finnes i deres brosjyrer, eller les mer på www.bof-nett.no.

Fremdriftsplan utbygging

 • Fellesføring med Energi 1 starter uke 26. Dette arbeidet vil foregå langs hovedveien og vil i liten grad berøre grendene. Vi har foreløpig ikke fått noen fremdriftsplan fra Energi 1 på dette, men estimerer at de vil bli ferdig i løpet av august.
 • BOF vil ta en befaring av traseer i grendene med veiansvarlig i velforeningen.
 • BOF forventer å kunne starte graving i grendene rett etter sommerferien. Her vil de grave og pusse opp en og en grend slik at anleggsperioden virker kortest mulig for beboerne.
 • Kundeoppkobling vil starte i oktober og foregå fortløpende. Hver og en vil bli kontaktet av en montør for å avtale installasjonstidspunkt
 • Fellesleveransen vil starte 01. november

Etter sommeren kommer BOFs selgere til å ta kontakt med samtlige beboere i velforeningen; de som ikke kan vente må gjerne ta kontakt med BOF på telefon 32 79 57 22.

Last ned og les hele brevet HER!

Generalforsamling 2013 gjennomført

Mandag 3.6.2013 ble det gjennomført Generalforsamling i Sydskogen Velforening.

Kort oppsummert ble følgende gjennomgått:

 1. Åpning med konstituering | Enstemmig vedtatt

 2. Dagsorden | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 3. Årsberetning | Spørsmål fra salen om grunnlaget for trefelling og prosessen i styret. Enstemmig vedtatt

 4. Regnskap | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 5. Ansvarsfrihet for styret | Enstemmig vedtatt

 6. Innkomne forslag

  1. Valg av TV- og Internettleverandør | Konkludert med at Sydskogen har valgt BOF som ny leverandør – 13 stemmer for GET, 67 stemmer for BOF

  2. Vedtektsendringer | Enstemmig vedtatt
 7. Valg | Valg av ny leder, kasserer og sekretær

   1.  Leder | Tina Mjelde – Valgt med 46 mot 33 stemmer

   2. Kasserer | Kai Johnsen – Valgt med 49 mot 29 stemmer

   3. Sekretær | Raymond Dolata – Valgt med 57 mot 13 stemmer

 8. Budsjett | Redegjørelse fra kasserer Lenes – Se protokoll for alle detaljer.

 9. Avslutning | Avtroppende formann Haug takket for fremmøtet og ønsket det nye styret lykke til

 

Protokollen kan lastes ned i sin helhet under Dokumenter / Generalforsamling