Glass og metallcontainere

glass_og_metallStyret har fått flere tilbakemeldinger på plastposer fulle av avfall som henger på glass og metall-containerne som er satt ut.

Det bør være unødvendig å presisere at dette ikke ser videre pent ut, og ikke bør praktiseres.

Dersom en container er full, kan du kontakte grendeleder vedr. dette, som igjen kan bestille tømming. Dersom dette er vedvarende bør man vurdere større container eller hyppigere tømming.

Husstander som har individuell henting (gjelder kun et par grender) skal IKKE benytte felles containere for sitt glass og metall-avfall.

Spørsmål eller kommentarer? Ta kontakt!

Mvh Stian, Styreleder

Glass- og metallsortering på Sydskogen

Hver enkelt grend på Sydskogen har fått utdelt egne beholdere for gjenvinning av glass og metall-emballasje. Det er ikke OK å dumpe eget avfall i beholdere hos nabogrenda selv om egen beholder er full. Dersom beholder er full kan du ta det opp med grendeleder.

Det oppleves også at det legges mye rart i beholderne for glass- og metallemballasje. Disse beholderne er, som navnet indikerer, ment for emballasje av glass eller metall, ikke andre gjenstander.
Fortsett å lese «Glass- og metallsortering på Sydskogen»