Protokoll – Ekstraordinær generalforsamling 16.01.18

Hei alle sammen,

Først vil jeg takke alle som møtte til generalforsamling i går – jeg kan ikke huske sist vi hadde et slik oppmøte – Veldig hyggelig!

På agendaen var det en beslutningsak på hvorvidt Sydskogen vel ønsker å fortsette på eksisterende TV-løsning, eller om vi ønsker å oppgradere til Altibox’ nyeste TV-plattform.

Kort oppsummert stemte generalforsamlingen med 86 stemmer for ny løsning med 9 stemmer imot.

Se egne linker for å laste ned protokoll fra generalforsamlingen, eller for å laste ned presentasjonen som ble brukt under møtet.

Fortsett å lese «Protokoll – Ekstraordinær generalforsamling 16.01.18»

Nye Hjemmesentraler på vei!

Hei!

Norsk Fiberoptikk (NFO) starter i dag jobben med å booke avtaler med alle beboere i Sydskogen Velforening som har gamle hjemmesentraler fra Viken Fiber / Altibox.  Jobben med utskiftning starter omgående, og vil skje fortløpende etterhvert som de får avtalt med de enkelte husstandene.

 

Problemer med trådløst nett?

Opplever du problemer med ditt trådløse nett eller andre tjenenster fra Viken Fiber / Altibox?
Altibox har laget denne infosnutten som forklarer nærmere hvordan trådløst internett fungerer, og hva som kan være lurt å gjøre:

Dersom det er andre ting du lurer på, kan det være lurt å sjekke hjemmesidene til Viken Fiber:
http://www.vikenfiber.no/kundeservice/

Husk at du også kan ta kontakt med altibox direkte på Facebook eller via Twitter.

/Styreleder

BEFARING ETTER ALTIBOX

Våren er på god vei og det nærmer seg en befaringsrunde med Alt I Box etter vinterens installasjon av fiber og graving. – Har du noen synspunkter , klager på arbeid o.l – SKRIV det ned på en mail til DIN grendelagsformann , så samler han/hun det inn.  FRIST ER  1 APRIL.

MVH – Raymond L Dolata  – Leder Sydskogen Vel

Status Fiber uke 2

Vi er i løpet av dagen ferdig med innvendig installasjon i 160 boliger. De første 70 av disse har aktive tjenester, men vi har dessverre noe etterslep med aktivering av tjenester.
Relacom vil jobbe med å hente inn dette etterslepet  mandag ettermiddag og målet er å levere aktive tjenester til alle som er installert hittil denne ettermiddagen.

Da montørene sitter på opplysningene som må til for å aktivere tjenester er det best om dere venter til de er ferdige med jobben før dere eventuelt ringer kundeservice for aktivering.

Det er foreløpig booket 54 avtaler i uke 4, og de vil gjøre avtale med de siste 40 i løpet av uka.

Det ligger an til at vi vil være ferdig med oppkobling hos alle vi får tak i uke 4 og at vi har hele uke 5 ledig dersom det er noen beboere som ikke har vært tilgjengelige i ukene som har gått.

Til beboerne på Sydskogen

Du vil motta et brev fra GET denne uken som informerer om deres oppsigelse av leveranse på TV signaler til Sydskogen Vel

I samme nett går også INTERNETT . Begge nett vil bli slått av 1.2.2014.

GET har glemt å sende ut dette brevet i Desember.

Vi har løpende dialog med VIKEN FIBER og de har lovet at alle skal være oppe med FIBER innen 1.2.2014

STATUS for oppkobling vil bli sendt din grendelagsleder hver fredag utover….

MVH

Raymond L Dolata

LEDER

Altibox fra Viken Fiber – Status

Vår salgsavdeling har allerede vært i kontakt med en del av beboerne, men vi har dessverre ikke rukket å ta kontakt med alle. Beboerne som vi ikke har vært i kontakt med vil bli kontaktet fortløpende.
Før jul vil vi starte med å ta kontakt med beboerne for å avtale tid for installasjon, og kundeoppkoblingen vil starte første uken i januar. Vi håper dere har mulighet til å være litt fleksible i forbindelse med tid for installasjonen, da kundeoppkoblingen vil foregå i høyt tempo.

Utvendig arbeid:
Arbeidet ute i fordelingsskapene vil bli ferdig i god tid før kundeoppkoblingen starter.
Vi er i rute når det gjelder kabelarbeidet, mange har allerede fått kabelkanaler og skjøtebokser montert på husvegg. Dette er den mest tidkrevende delen av jobben, selve installasjonen vil ta betraktelig kortere tid når dette forarbeidet er utført.

Alt gravearbeid er ferdig bortsett fra noe håndgraving i Grend 8. Dette arbeidet har vår entreprenør lovet ferdig innen mandag 23 Desember. Noe som vil tilsi at det dessverre blir noe aktivitet i Grend 8 denne helgen 20-22 des.
Opprydding av rørtromler og annet røravfall som ligger igjen etter entreprenør vil bli fjernet før jul.

Til slutt vil vi ønske dere alle sammen en riktig god jul.

Vennlig hilsen
Viken Fiber

image001

Til alle husstander!

VIKEN FIBER som nå har lagt inn kabler til alle husstander i Sydskogen vil om kort tid begynne montering av hussentraler. Hovedkabel som er lagt oppgjennom Bergliveien til Odinsvei blir oppkoblet til uken.
Jeg håper at du og din husstand vil bli fornøyd med det valget som ble gjort i forbindelense med bytte av leverandør til TV og Nett fra coax til fiber som nå kommer.
I en byggeperiode som innbefatter kabler til 254 husstander vil det alltid komme noe feil og problemer , som vi så langt har prøvd å løse på best mulig måte. – Håper også at noen er fornøyde med det som blir gjort og ikke bare må svare på klager…..

VIKEN FIBER vil om kort tid legge ut en ny fremdriftsplan på disse sidene , så følg med .
GOD HELG !

MVH
Raymond Dolata
Styreleder

Fremdrift for utbygging av Altibox Fiberbredbånd

Fellesgrøftene hvor vi har lagt rør sammen med Energi 1 avsluttes i disse dager og det er snart klart for å starte graving inne i grendene.
Vi har sammen med styremedlem fra hver grend, befart gravetraseer og løsninger for fremføring av fiberkabel til de enkelte husstander.

Før gravestart vil eksisterende kabler i bakken bli påvist og merket opp med merkespray. Merk at disse merkene kun indikerer hvor det ligger kabel i bakken og har ikke noe med hvor det skal graves.
Gravearbeidet starter i grend 1 nå og i grend 8 i løpet av uke 40. Vi vil forsøke å gjøre en og en grend helt ferdig for at anleggsperioden skal oppleves kortest mulig for alle.

Når gravingen er ferdig i en grend vil fibermontørene starte booking, blåse fiberkabler og montere hjemmesentraler hos hver enkelt. Merk at hos mange vil denne jobben starte før nettet i gata er ferdig utbygd og at det derfor vil gå noe tid før tjenestene kan aktiveres.

Målet er å få gravd alle grøfter ferdig før telen kommer.
Det er mulig at det ikke lar seg gjøre å få ferdig all oppussing etter graving i år, om dette blir tilfellet vil vi komme tilbake til våren og ferdigstille oppussingen innen 17.mai 2014.

På vegne av våre entreprenører vil vi oppfordre alle til å tenke over hvor man parkerer i anleggsperioden slik at det ikke blir unødvendige forsinkelser på grunn av parkerte biler.

Når nettet er ferdig utbygd vil hver enkelt ha mulighet til å bestille tilleggstjenester (internett og telefon), også før fellesleveransen av TV blir satt i gang.

Vi vil ta kontakt med hver enkelt i forkant av signaloppstart for å avtale dette, eventuelt kan dere ta kontakt for bestilling på tlf. 32 79 57 22.
Dato for oppstart av fellesleveransen vil vi komme tilbake til når nettet i gata er ferdig bygget.

Vi ønsker alle velkommen som fremtidig fiberkunde.

Vennlig hilsen BOF

Veien videre med BOF / Altibox som TV-leverandør

BOF har gjennom et partnersamarbeid med Altibox AS i Stavanger gleden av å tilby landets raskeste og mest moderne bredbåndstjenester via fiberoptikk til husstander i Røyken og Hurum-regionen.
De tilbyr 3 Altibox-tjenester: superraskt bredbånd, digital-TV og telefoni. Tjenestene har kapasitet og kvalitet som er ledende i markedet. Nærmere detaljer om tjenestene finnes i deres brosjyrer, eller les mer på www.bof-nett.no.

Fremdriftsplan utbygging

  • Fellesføring med Energi 1 starter uke 26. Dette arbeidet vil foregå langs hovedveien og vil i liten grad berøre grendene. Vi har foreløpig ikke fått noen fremdriftsplan fra Energi 1 på dette, men estimerer at de vil bli ferdig i løpet av august.
  • BOF vil ta en befaring av traseer i grendene med veiansvarlig i velforeningen.
  • BOF forventer å kunne starte graving i grendene rett etter sommerferien. Her vil de grave og pusse opp en og en grend slik at anleggsperioden virker kortest mulig for beboerne.
  • Kundeoppkobling vil starte i oktober og foregå fortløpende. Hver og en vil bli kontaktet av en montør for å avtale installasjonstidspunkt
  • Fellesleveransen vil starte 01. november

Etter sommeren kommer BOFs selgere til å ta kontakt med samtlige beboere i velforeningen; de som ikke kan vente må gjerne ta kontakt med BOF på telefon 32 79 57 22.

Last ned og les hele brevet HER!