Generalforsamling 2013 gjennomført

Mandag 3.6.2013 ble det gjennomført Generalforsamling i Sydskogen Velforening.

Kort oppsummert ble følgende gjennomgått:

 1. Åpning med konstituering | Enstemmig vedtatt

 2. Dagsorden | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 3. Årsberetning | Spørsmål fra salen om grunnlaget for trefelling og prosessen i styret. Enstemmig vedtatt

 4. Regnskap | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 5. Ansvarsfrihet for styret | Enstemmig vedtatt

 6. Innkomne forslag

  1. Valg av TV- og Internettleverandør | Konkludert med at Sydskogen har valgt BOF som ny leverandør – 13 stemmer for GET, 67 stemmer for BOF

  2. Vedtektsendringer | Enstemmig vedtatt
 7. Valg | Valg av ny leder, kasserer og sekretær

   1.  Leder | Tina Mjelde – Valgt med 46 mot 33 stemmer

   2. Kasserer | Kai Johnsen – Valgt med 49 mot 29 stemmer

   3. Sekretær | Raymond Dolata – Valgt med 57 mot 13 stemmer

 8. Budsjett | Redegjørelse fra kasserer Lenes – Se protokoll for alle detaljer.

 9. Avslutning | Avtroppende formann Haug takket for fremmøtet og ønsket det nye styret lykke til

 

Protokollen kan lastes ned i sin helhet under Dokumenter / Generalforsamling

 

Nærnytt #84 ute

nærnytt #84

Hei,

Nytt Nærnytt kan lastes ned under arkfanen dokumenter, dersom du ikke klarer å vente til det ligger i postkassa 🙂

 

Åpent brev til Røyken kommune Januar 2013 – BEHOLD SYDSKOGEN SKOLE

Denne saken er opprinnelig oversendt RHA, og er også publisert på www.facebook.com/BeholdSydskogenSkole. Redaksjonen har valgt å gjengi saken her i sin helhet, da dette i alle høyeste grad berører beboerne på sydskogen.

I vedtakssak til politisk utvalg har rådmannen i Røyken kommune foreslått å legge ned Sydskogen skole. Etter at saken nå er lagt ut på høring, viser det seg at det er sterk motstand mot dette forslaget blant beboere på Sydskogen, lærere, barnehageansatte og ulike organisasjoner. En nedleggelse av Sydskogen skole vil ha meget uheldige konsekvenser spesielt for barna som sokner til skolen, men også for miljøet og lokalsamfunnet på Sydskogen. Vi vil her redegjøre for noen av disse virkningene, hvor det i vår vurdering først og fremst er tatt hensyn til menneskene som bebor disse områdene, en vurdering som står i motsetning til rådmannens forslag som i hovedsak vektlegger de økonomiske sidene.

Fortsett å lese «Åpent brev til Røyken kommune Januar 2013 – BEHOLD SYDSKOGEN SKOLE»

Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale

Sydskogen Velforening har vært i kontakt med flere tilbydere, bl. a GET og BOF. GET leverer felles Tv-avtale og internett til mange av Sydskogens beboere i dag. GET har imidlertid ikke klart å gi et godt nok tilbud for fremtiden, som også sikrer at Sydskogens TV og internett tjenester er iht. dagens og fremtidens standard.

BOF har et samarbeid med Altibox, og har tilbudt seg å levere TV, telefoni og internett via FIBER, samt å oppgradere Sydskogens kabelnett fra coax (kobber) til fiber, helt inn til hver enkelt husstand (egen hjemmesentral). TV-tilbudet blir tilnærmet det samme (samme basisutvalg, men større valgfrihet for de som ønsker det), men inkludert i prisen er HD-dekoder (med opptaksmulighet) som standard.

Fortsett å lese «Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale»

Skoleprosessen i Bødalen

Rådmannen i Røyken kommune skal onsdag 28.11.12 legge frem et forslag til vedtak for kommunestyret vedrørende skolestrukturen i Bødalen.

Tre forskjellige alternativer er utredet; (1)Beholde både Sydskogen Skole og Torvbråten Skole, (2) Utvide Torvbråten Skole til å inkludere Sydskogen Skole og (3) bygge en ny skole på tomten som idag eies av Bødalen Idrettsforening.

Rådmannens forslag til vedtak er å velge alternativ 2 – utvide Torvbråten Skole til å inkludere Sydskogen Skole. Det er mange på Sydskogen som i dag har barn som går eller skal begynne på skolen, som i fremtiden kanskje må forlenge skoleveien sin helt opp til Torvbråten Skole.

Fortsett å lese «Skoleprosessen i Bødalen»