Nærnytt #84 ute

nærnytt #84

Hei,

Nytt Nærnytt kan lastes ned under arkfanen dokumenter, dersom du ikke klarer å vente til det ligger i postkassa 🙂

 

Sikkerhetshull på sydskogen.no

Hei,

Grunnet sikkerhetshull i programvaren som drifter Sydskogen.no har jeg sett meg nødt til å  slette alle brukere som har registrert seg uten navn. Brukere som kun har lagt inn brukernavn er slettet, men kan registrere seg på nytt.
Programvaren er nå oppdatert, og alle sikkerhetshull skal være tettet.

Mvh
Admin

Åpent brev til Røyken kommune Januar 2013 – BEHOLD SYDSKOGEN SKOLE

Denne saken er opprinnelig oversendt RHA, og er også publisert på www.facebook.com/BeholdSydskogenSkole. Redaksjonen har valgt å gjengi saken her i sin helhet, da dette i alle høyeste grad berører beboerne på sydskogen.

I vedtakssak til politisk utvalg har rådmannen i Røyken kommune foreslått å legge ned Sydskogen skole. Etter at saken nå er lagt ut på høring, viser det seg at det er sterk motstand mot dette forslaget blant beboere på Sydskogen, lærere, barnehageansatte og ulike organisasjoner. En nedleggelse av Sydskogen skole vil ha meget uheldige konsekvenser spesielt for barna som sokner til skolen, men også for miljøet og lokalsamfunnet på Sydskogen. Vi vil her redegjøre for noen av disse virkningene, hvor det i vår vurdering først og fremst er tatt hensyn til menneskene som bebor disse områdene, en vurdering som står i motsetning til rådmannens forslag som i hovedsak vektlegger de økonomiske sidene.

Fortsett å lese «Åpent brev til Røyken kommune Januar 2013 – BEHOLD SYDSKOGEN SKOLE»

Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale

Sydskogen Velforening har vært i kontakt med flere tilbydere, bl. a GET og BOF. GET leverer felles Tv-avtale og internett til mange av Sydskogens beboere i dag. GET har imidlertid ikke klart å gi et godt nok tilbud for fremtiden, som også sikrer at Sydskogens TV og internett tjenester er iht. dagens og fremtidens standard.

BOF har et samarbeid med Altibox, og har tilbudt seg å levere TV, telefoni og internett via FIBER, samt å oppgradere Sydskogens kabelnett fra coax (kobber) til fiber, helt inn til hver enkelt husstand (egen hjemmesentral). TV-tilbudet blir tilnærmet det samme (samme basisutvalg, men større valgfrihet for de som ønsker det), men inkludert i prisen er HD-dekoder (med opptaksmulighet) som standard.

Fortsett å lese «Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale»

Skoleprosessen i Bødalen

Rådmannen i Røyken kommune skal onsdag 28.11.12 legge frem et forslag til vedtak for kommunestyret vedrørende skolestrukturen i Bødalen.

Tre forskjellige alternativer er utredet; (1)Beholde både Sydskogen Skole og Torvbråten Skole, (2) Utvide Torvbråten Skole til å inkludere Sydskogen Skole og (3) bygge en ny skole på tomten som idag eies av Bødalen Idrettsforening.

Rådmannens forslag til vedtak er å velge alternativ 2 – utvide Torvbråten Skole til å inkludere Sydskogen Skole. Det er mange på Sydskogen som i dag har barn som går eller skal begynne på skolen, som i fremtiden kanskje må forlenge skoleveien sin helt opp til Torvbråten Skole.

Fortsett å lese «Skoleprosessen i Bødalen»

Sydskogen.no og Nærnytt

Som nyervervet redaktør for både Sydskogen.no og Nærnytt ønsker jeg å dele noen ord og tanker med dere vedrørende fremtiden for websidene og papirblekka vår. Som dere sikkert har lagt merke til så ser denne utgaven litt annerledes ut enn tidligere utgaver.
Jeg håper at neste versjon som kommer er et lite stykke i riktig retning hva design og innhold angår; forhåpentligvis klarer vi også å få til juleutgaven i farger 🙂

Ambisjonen er at alt som står i Nærnytt også skal være å finne på sydskogen. no. og vice versa. I den forstand vil sydskogen.no bære preg av å være mer ferskvare enn papirutgivelsen, da den bare kommer ut 4-5 ganger i året. For fremtiden så vil sydskogen.no være foretrukket kanal for spørreundersøkelser og lignende hvor man ønsker tilbakemeldinger fra hele Velets medlemmer.
På sikt er det også ønskelig å få til en webbasert utleie av grendehuset, men vi er ikke der helt ennå. Jeg anbefaler alle å ta en titt på de nye websidene våre, og gjerne gi meg en tilbakemelding på hva du synes! Er det noe du savner, noe du liker/ikke liker? Tibakemeldinger og innspill til sydskogen.no og/eller Nærnytt kan sendes inn via webskjema på sidene våre, eller du kan sende en e-post til admin@sydskogen.no.

Jeg ønsker dere alle en strålende høst, så snakkes vi igjen rundt juletider!

Mvh Stian Rostad
Redaktør