Bruk av Soft Air Gun på Sydskogen

airsoft-pistols-2013Styret har mottatt en bekymringsmelding om at det skytes med «soft air gun» / luftpistol på området til Sydskogen og rundt området til Sydskogen barneskole.

For ca. tre uker siden ble vinduene til ett av husene i grend 10 beskutt med soft air gun, noe som har etterlatt stygge merker men heldigvis ikke knust selve glasset.  Pelleten som ble brukt er blå.

Styret håper at alle kan være litt årvåkne ift. hva våre «yngre beboere» bedriver tiden sin med, da det også tidligere er meldt om barn/ungdom som skyter med «soft air guns» i og rundt fellesområder ved barneskolen og Odins vei.

Dersom bruk av luftvåpen på Velforeninges område eller på en måte som kan skade Velets beboere eller eiendom ikke opphører, vil styret vurdere å anmelde eventuelle forhold.

I Norge kan i utgangspunktet hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun. Personer under 18 år kan bruke softgun under oppsikt av en over 18 år, men kan ikke kjøpe eller eie. Man kan få dispensasjon fra aldersgrensen hvis man er over 16 år og aktiv medlem i et skytterlag eller skytterklubb tilsluttet Norges Airsoft Forbund, eller bestått jegerprøven.

Våpenforskriftens §23[1] og §10[2] sier:

«Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 10 annet og tredje ledd.
Dispensasjon fra kravet i våpenloven § 7 fjerde ledd om at søker skal være 18 år, kan gjøres for erverv av rifle eller hagle hvis søker er over 16 år og a) i seks måneder har vært aktivt medlem av forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, og har anbefaling fra denne, eller b) har bestått jegerprøve.

Dispensasjon etter annet ledd kan bare gis i de tilfeller våpenet kan oppbevares av en person som oppfyller de krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet og alder som er nevnt i første ledd»

– Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.

Våpenlovens § 27b[3] sier:

«Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted. Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart»

– Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.