Har du lyst til å skrive for Nærnytt og Sydskogen.no?

Vi er på jakt etter noen som kan bidra med artikler og annet innhold, både på eget initiativ, og som kan skrive tekster på oppfordring.

Sitter du inne med gode idèer og ønsker et forum å kunne ta de ut på? Bor det en vordende tekstforfatter, journalist eller lyriker i deg?

Ta kontakt med Admin her, eller send inn noe du har lyst til å få på trykk i Nærnytt og/eller på www.sydskogen.no til admin@sydskogen.no.

ALT ER AV INTERESSE!

Sikkerhetshull på sydskogen.no

Hei,

Grunnet sikkerhetshull i programvaren som drifter Sydskogen.no har jeg sett meg nødt til å  slette alle brukere som har registrert seg uten navn. Brukere som kun har lagt inn brukernavn er slettet, men kan registrere seg på nytt.
Programvaren er nå oppdatert, og alle sikkerhetshull skal være tettet.

Mvh
Admin

Sydskogen.no og Nærnytt

Som nyervervet redaktør for både Sydskogen.no og Nærnytt ønsker jeg å dele noen ord og tanker med dere vedrørende fremtiden for websidene og papirblekka vår. Som dere sikkert har lagt merke til så ser denne utgaven litt annerledes ut enn tidligere utgaver.
Jeg håper at neste versjon som kommer er et lite stykke i riktig retning hva design og innhold angår; forhåpentligvis klarer vi også å få til juleutgaven i farger 🙂

Ambisjonen er at alt som står i Nærnytt også skal være å finne på sydskogen. no. og vice versa. I den forstand vil sydskogen.no bære preg av å være mer ferskvare enn papirutgivelsen, da den bare kommer ut 4-5 ganger i året. For fremtiden så vil sydskogen.no være foretrukket kanal for spørreundersøkelser og lignende hvor man ønsker tilbakemeldinger fra hele Velets medlemmer.
På sikt er det også ønskelig å få til en webbasert utleie av grendehuset, men vi er ikke der helt ennå. Jeg anbefaler alle å ta en titt på de nye websidene våre, og gjerne gi meg en tilbakemelding på hva du synes! Er det noe du savner, noe du liker/ikke liker? Tibakemeldinger og innspill til sydskogen.no og/eller Nærnytt kan sendes inn via webskjema på sidene våre, eller du kan sende en e-post til admin@sydskogen.no.

Jeg ønsker dere alle en strålende høst, så snakkes vi igjen rundt juletider!

Mvh Stian Rostad
Redaktør

Velkommen til ny hjemmeside for Sydskogen Velforening

Hei og velkommen!

Jeg tenkte at det første jeg skulle gjøre som ny redaktør for nettsidene våre og for Nærnytt var å ønske deg velkommen til våre nye hjemmesider. Innholdet her er pr dags dato det samme som på de gamle sidene, men jeg har tatt meg friheten til å rydde litt opp i gammelt rusk og rask.

På kort sikt vil planen min være å oppdatere disse sidene slik at de gjenspeiler det som blir informert om i Nærnytt, innhold og layout skal være tilnærmet likt og gjenkjenbart.
På litt lengre sikt er ambisjonen at denne hjemmesiden skal erstatte papirutgaven i sin helhet.