Fellesskriv til alle beboere tilknyttet Sydskogen velforening

Grendehuset vårt trenger nytt ventilasjonsanlegg. Vi vedlikeholder grendehuset jevnt, men det er stort sett småoppdrag. Nå har vedlikeholdet blitt av en mye mer prekær art som må utbedres omgående for at vi skal kunne opprettholde lovlig drift med utleie til barnehage mm. Dette er ikke
noe vi er i stand til å utføre på dugnad og det er derfor innhentet tilbud. Oppdraget er bestilt og utbedringen vil bli gjennomført i løpet av sommeren.

På generalforsamlingen 07.05.2018 ble det vedtatt at det ved innkreving av førstkommende velavgift skulle være et påslag på kroner 300,- pr. husstand.
Kontrakten med Maurtoppen Barnehage er vurdert på nytt og vi har sett på muligheten for å øke månedsleien med dem slik at de også kunne være med på å ta noe av kostnadene for utbedringen. Vi ser at det ikke er mulig å øke leien utover indeksregulering, og Sydskogen Vel er dermed nødt til å ta
kostnadene selv.

Tilbudet for utbedring er pålydende ca. 290.000 kr.
Avsatt til vedlikehold 75.000 kr
Restbeløp 215.000 kr

254 husstander påslag 300 kr – 76.200 kr
254 husstander påslag 1000 kr – 254.000 kr

Påslaget som ble varslet på kr. 300 pr. husstand er dermed for lite, og må derfor økes til kr. 1.000 pr. husstand. Merk at dette kun gjelder førstkommende velavgift, og dette er derfor ikke en varig økning.

Styret i Sydskogen velforening beklager med dette situasjonen vi setter våre beboere i.

Eventuelle tilbakemeldinger eller spørsmål bes rettet admin@sydskogen.no.

 

Dette er en direkte gjengivelse av brevet alle beboere har fått utlevert/tilsendt.

Takk for meg :)

Syv år har det blitt siden jeg ble med i styret for Sydskogen Velforening, den gang som ansvarlig for Nærnytt (noen som husker den?) og www.sydskogen.no.

Etter hvert har jeg vært både sekretær og nestleder, og de siste 3-4 årene (?) har jeg fungert som styreleder, både med og uten økonomiansvar. Det har vært en interessant og lærerik periode, og jeg har, hvertfall for egen del, nådd de målene jeg satte meg før jeg takket ja til vervet som styreleder.  

Det er på høy tid å slippe til andre ved roret, og i tiden fremover er det Stig Hagen som vil ivareta rollen som styreleder for Sydskogen Velforening. Jeg er overbevist om at han kommer til å gjøre en formidabel jobb, så fremt han bare får litt tid til å sette seg inn i styreleders ansvar og videreverdigheter. Jeg ønsker Stig og resten av styret lykke til videre på ferden.

Takk for meg 🙂

Mvh Stian Rostad
Avtroppende Styreleder

Styremøte 18.01.16

Fortsatt Godt Nyttår alle sammen 🙂

Årets første styremøte i Velforeningen er førstkommende mandag 18.01.

Har du noe du ønsker å ta opp, bidra med, ris eller ros?

Ta kontakt med din grendeleder eller bruk dette skjemaet 🙂

Mvh Stian
Styreleder

Bruk av Soft Air Gun på Sydskogen

airsoft-pistols-2013Styret har mottatt en bekymringsmelding om at det skytes med «soft air gun» / luftpistol på området til Sydskogen og rundt området til Sydskogen barneskole.

For ca. tre uker siden ble vinduene til ett av husene i grend 10 beskutt med soft air gun, noe som har etterlatt stygge merker men heldigvis ikke knust selve glasset.  Pelleten som ble brukt er blå.

Styret håper at alle kan være litt årvåkne ift. hva våre «yngre beboere» bedriver tiden sin med, da det også tidligere er meldt om barn/ungdom som skyter med «soft air guns» i og rundt fellesområder ved barneskolen og Odins vei.

Dersom bruk av luftvåpen på Velforeninges område eller på en måte som kan skade Velets beboere eller eiendom ikke opphører, vil styret vurdere å anmelde eventuelle forhold. Fortsett å lese «Bruk av Soft Air Gun på Sydskogen»

Styremøte Sydskogen Velforening

Førstkommende mandag (23.02.15) er det styremøte i Sydskogen Velforening.

Ta kontakt med din grendeleder dersom du har noen saker du har på hjertet eller ønsker å melde inn.

Mvh
Stian
Styreleder

Takk for meg….

DSC02856Ønsker med dette å takke for meg som Forman for Sydskogen Vel og som beboer de siste 18 og 1/2 år her på feltet. Jeg har gjennom disse år vært engasjert i styre og stell her på Sydskogen i 14 av disse årene… Klarte ikke la vær å engasjere/invollvere meg for grenda og deretter for hele Sydskogen. Men nå setter vi kursen sørover i kommunen og flytter i jan/feb. Takk til alle jeg har sittet i styret sammen oppgjennom tiden.   Ønsker at dere tar godt imot påtroppende Styreleder /Formann Stian Rostad som også fungerer som sekretær frem til årsmøte for Vellet.

Til boeboere og naboer som jeg har hatt kontakt med oppgjennom tiden , takk for samarbeid og velviljen når vi har hatt dugnader og prosjekter som skulle gjennomføres her på Sydskogen – TV kabling av GET – Asfaltering og ny fiber av Alt i Box .

Nok en gang TAKK FOR MEG 🙂

 

 

Da var det på’n igjen….

Raymond_DolataDet var vel ikke helt planlagt for meg å sitte som formann i Sydskogen Vel igjen ,men etter litt rokering i styret har jeg tatt over roret etter Tina’s korte men intense formannsjobb.

Ny sekretær for vellet vil være Stian Rostad som også fungerer som webmaster.

Som alle vet og har sett er det gravd en god del rundt på området vårt i forbindelse med FIBER og ny høyspent. Altibox vil i samarbeid med styret gjennomgå all graving og oppretting i april 2014 for utbedring av ting vi ikke er fornøyd med.

Nytt bygg i Odinsvei er satt opp for kobling av fiber – og alle kabler skal nå være dratt inn til hus. – Koblingsjobb er også påbegynt , så pr i dag ligger vi i rute for bytting innen 1.2.2014.

Fint om du samarbeider godt med RELACOM og Altibox for deres monteringer av hussentraler – og ta alle ekstrabestillinger direkte med de.

Nye LED lys er kommet og kommer i gangveilys på sydskogen – Lyser MEGET bra !

Jobbingen med å oppgradere ballplassen som ligger mellom grend 4 og 5 er også kommet litt i gang – formann i grend 4 er «primusmotor»-sammen med forman i grend 5 – En mengde trær er nå lagt ned , og oppryddingen er på dugnad ( tror det er mye ved å hente der om du snakker med en av formennene i grend 4 eller 5 ) – Det er godt at noen tar tak i denne fine plassen våre unger kan benytte til ballspill og kanskje skøyteis i fremtiden, slik det var her tidligere ….tiden vil vise.

Dersom det er noe du som beboer har på hjertet – ikke nøl med å ta kontakt med meg på mail.

Jeg ønsker deg som beboer en riktig god senhøst og snart vinter – husk å ta vare på hverandre og det er lov å bry seg litt….Vi vil alle ha det godt her på Sydskogen.

MVH
Raymond L Dolata