Parkering langs Tors vei ferdigstilt

Da er parkeringen langs Tors vei ferdigstilt. I denne sammenheng ønsker Styret å formidle følgende:

Det skal parkeres så langt ut mot grøften/gjerdet som mulig, da får vi den trafikkflyten vi ønsker langs Tors vei.

Alle biler skal parkeres med fronten vendt mot Bøveien, dvs. slik at bilen parkeres med kjøreretningen.

Det skal kun parkeres der det faktisk er anlagt parkering. Det betyr at det for eksempel ikke skal parkeres  i grøften ved grend 9, eller ved trafoen/brannhydranten ved grend 3.

Styret i Sydskogen Vel takker de som i alle år har jobbet med parkeringsprosjektet.

Trefelling og parkering

I dag ble det felt flere trær mellom grendehuset og grend 10. Det var  en profesjonell trefeller som utførte det, mens en god dugnadsgjeng tok seg av kvisting, rydding og kapping. Det ble til og med spist medbragt kake på denne flotte dugnaden.

 

Nå ligger det igjen litt ved stablet opp ved søppelskuret og noen litt lengre  «greiner» litt nærmere grendehuset som det bare er å forsyne seg av.

 

Jeg vil på vegne av styret i Sydskogen velforening få rette en stor takk til de som møtte opp for å få dette gjort. Vi er helt avhengig av at våre beboere tar i et tak ved slike oppgaver for å holde kostnadene nede.

 

 

Som en avsluttende notis så er også parkeringen langs Tors vei nå ferdigstilt.  Ved innkjøring til de eksisterende parkeringsplassene er det ikke laget parkeringsplasser for at det ikke skal oppfattes som innkjøring og ende opp med dobbeltparkeringer etc.  Det skal nå være mulig å parkere inn mot grend 2 og 3 samtidig som biler kan passere hverandre.  Takk til Erik som la ned stor innsats i utføring av dette prosjektet og alle som har jobbet med å få det til.

Trefelling ved grendehuset

I morgen, tirsdag 7. august skal det felles trær ved grendehuset klokken 1700. Det vil derfor ikke være mulig å stå parkert der etter klokken 1700 og ut kvelden. Trærne som legges ned kvister vi og kutter opp selv, så her er det bare å møte opp med motorsag, trillebår og bærehjelp. Det er massevis av god ved som vi deler mellom oss.

 

Det trengs mange sager og armer for å få gjort dette unna i rimelig tid, så møt opp med det DU har å bidra med.

Parkering og slikt…

Heisann,
Vil bare minne om at det ikke er noen faste parkeringsplasser på Sydskogen Vels område, foruten de som disponeres av de som har parkering på egen eiendom. Alle parkeringsplasser på velets eiendom kan disponeres av alle velets beboere.

 

Styret har fått flere tilbakemeldinger om at beboere blir møtt av lapper på bilrutene sine og/eller flate dekk fra andre som mener de har råderett over gitte parkeringsplasser.

Dette medfører ikke riktighet!

Mvh
Stian
Styreleder

Parkeringsregler for sydskogen

Hei alle sammen 🙂

Det melder seg et tydelig behov for å informere om denne igjen:

a_baa-These-cars-are-trash

§ 8 Parkeringsbestemmelse

Parkering på Sydskogen vels fellesarealer skal kun skje på oppmerkede felter. Parkering kun for registrerte kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy samt

båter, tilhengere og campingvogner borttaues uten varsel på eiers regning og risiko.

 

 • Bestemmelsens intensjon:
  er å ramme hensetting av en viss varighet. Slik hensetting skaper trafikale hindringer, hindrer allmenn parkering for beboerne, snøbrøyting og er ellers til sjenanse.
 • Skilting:
  Skiltene settes opp ved innkjøring til Vellets områder i Tors veg og Odins veg. Det er således ikke nødvendig med skilting på hver p-plass.
 • Retningslinjer:
  For å sikre en kvalitativt og tilfredsstillende håndhevelse, praktiseres følgende retningslinjer:

  • Det enkelte grendelagsstyre foretar vurdering og retter/overleverer en skriftlig anmodning til eier av det parkerte objekt.
  • Dersom ikke anmodningen etterkommes, tar grendelagsstyret kontakt med velets styreleder- som etter vurdering kontakter inntauingsselskapet.
 • Inntauing
  Det er kun Sydskogen vel v/ styreleder som kan rekvirere inntauing.

I klartekst innebærer dette at du ikke kan sette din henger, båt, campingvogn eller uregistrerte bil langs veien på feltet vårt, men er nødt til å ha en egnet plass for dette. Hvis du ikke etterlever dette, og etter mottatt varsel fra grendeleder ikke fjerner ditt hensatte kjøretøy, henger etc, så blir det tauet bort for din regning og risiko.

Denne har vært gjeldende siden 2004, og bør ha festet seg godt nå.
Paragrafen ble vedtatt med kun 2 stemmer imot, og gjelder alle!
Dokumentet kan leses i sin helhet på www.sydskogen.no/dokumenter og så velge mappen «Ny på sydskogen?» og «Sydskogen Parkering».

Oppgitt hilsen
/Styreleder

Parkering på Sydskogen

Det har en periode stått flere kjøretøy uten skilter hensatt i Odins vei på oversiden en av skolen.

Jeg vil minne om Sydskogens vedtekter som omhandler dette:

§8. Parkeringsbestemmelser
Parkering på Sydskogen vels fellesarealer skal kun skje på oppmerkede felter. Parkering kun for registrerte kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy samt båter, tilhengere og campingvogner borttaues uten varsel på eiers regning og risiko.

Fortsett å lese «Parkering på Sydskogen»

NYTT fra styret – ELBILER

Kjære beboer på Sydskogen.

Styret har fått spørsmål og innspill vedr el. biler – ladesasjoner – p.plasser – brannfare..osv  Dersom du/dere kjøper El-bil – du bruke din EGEN garasje som din ladeplass. Det foreligger ingen planer om å sette opp egne p-plasser for el-biler eller egne ladestasjoner på fellesplasser her på sydskogen med det første. En vanlig ladekurs er etter det vi har sjekket 10 amp. – noe alle har tilgang til i sin egen garasjen , og da skal ikke brannfaren være reel.
Beboere som ønsker å installere hurtigladere i fellesanlegg må selv ta kosten for dette, og dersom man er tilknyttet et garasjeanlegg som har felles fakturering av strøm bør lading av el-bil avklares med grendeleder i forkant slik at strømutgifter tilknyttet lading av el-bil blir riktig fordelt.

 

370170-elbil