Vi trenger kandidater til ny Styreleder

📌Hei alle beboere i Sydskogen Vel.📌

På årets Generalforsamling i mai må det velges ny Styreleder i Sydskogen vel, fordi nåværende leder avtrer.

Vi har tidligere utlyst stillingen, men har ikke fått inn kandidater.

Derfor velger vi nå å utlyse dette vervet på nytt, med økt honorar fra 50 000 kr pr år til 75 000 kr pr år. Opplæring vil bli gitt.

Man kan melde sin interesse eller tipse oss om kandidater direkte via melding eller e-post.

❗️Vi anbefaler at alle involverer seg i å finne en kandidat, da det ellers vil medføre betydelige økte kostnader hvis vi må ansette ekstern kandidat❗️

⏱Frist for å melde sin interesse er 14. mai 2023.⏱

Oppgaver og ansvar består av blant annet:

• Kalle inn til styremøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene (min. 5 styremøter pr. periode)

• Tals- og kontaktperson for organisasjonen

• Ansvarlig for innkommende (e)post

• Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene

• Følge opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute

• Skape entusiasme, gir skryt og tilbakemelding, kritiserer

• Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen

• Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

• Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes

På forhånd takk til alle som hjelper til med å finne en ny leder, eller selv melder sin interesse.

Velkontingent

Velkontingent for Sydskogen Vel er nå sendt ut via e-post til alle. Avsender er Sydskogen Vel «noreply@via.tripletex.no».

Sjekk spam-folderen din hvis du ikke ser at du har mottatt e-posten, og gi beskjed til admin@sydskogen.no hvis du lurer på noe. Det er noen få husstander som vil få fakturaen i postkassen, men de aller fleste har fått den via e-post.

Kontingent er 3290 kr som vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 21.9.22.

Det faktureres Velkontingent etterskuddsvis hver vår og høst. Kontingenten dekker i hovedsak snøbrøyting, fiberaksess fra Viken Fiber og vedlikehold av velets fellesarealer.
Medlemskapet i Sydskogen vel er obligatorisk og følger husstanden. Meld derfor fra til styret ved eierskifte.

Hageavfall hentes av kommunen onsdag 19. april

Til info: Hageavfall vil bli hentet av kommunen onsdag 19. april. (Datoen ser man i Renovasjonskalenderen).

Kanskje man kan planlegge dugnad i grender og arbeid i egen hage basert på denne datoen?

Hageavfallet må enten samles i klare sekker, papirsekker eller i bunter. Ikke bruk sekkene som er beregnet til plastemballasje.

Hageavfallet må plasseres lett tilgjengelig ved veien der renovasjonsbilen kjører, og senest kvelden før innsamlingsdagen.

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).

Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).

Maks lengde på bunten er 2 meter.

Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.

Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter – det må leveres på gjenvinningsstasjonen.

Parkering på Grendehuset, samt kjøring og parkering langs Tors vei og Odins vei


🅿️Vi minner om reglementet for parkering på Sydskogen grendehus:

Det er kun lov å parkere hverdager 17:00-07:00, samt helger (bortsett fra når det er satt opp skilt om noe annet). 🅿️

Vi leier ut parkeringen til Asker kommune, så biler må være borte innen kl 07 på hverdager. På forhånd takk.

Samtidig minner vi om å vise litt aktsomhet ved kjøring og parkering langs Tors vei og Odins vei. Med dette mener vi at man holder fartsgrensen (30 km/t), og parkerer så langt ut av veien som mulig, og parkerer helst kun der veien er bred nok for parkering.🚘

Det skal parkeres så langt ut mot grøften/gjerdet som mulig, da får vi den trafikkflyten vi ønsker langs Tors vei. Alle biler skal parkeres med fronten vendt mot Bøveien, dvs. slik at bilen parkeres med kjøreretningen. Det skal kun parkeres der det faktisk er anlagt parkering (så langt det lar seg gjøre). Det betyr at det for eksempel så langt det lar seg gjøre ikke skal parkeres i grøften ved grend 9 sine garasjer, eller ved trafoen/brannhydranten ved grend 3, eller i svingen ved det røde gjerdet i ved grend 1/2.

Vi vet også at veien er måkt litt bredere noen steder enn den egentlig er (utenfor asfalten mot jordet i Tors vei), så det er viktig å overholde vikeplikten man har ovenfor andre biler. Der hvor veien er for smal, så må man vente litt før man kjører slik at andre biler ikke føler seg presset av veien. 🚗

Behov for ny styreleder

På årets Generalforsamling i mai skal det velges ny Styreleder i Sydskogen vel, fordi nåværende leder planlegger å avtre.

Vi ber om at hver enkelt hjelper til med å tenke på hvem som kan være aktuelle kandidater for ledervervet. Man kan melde sin interesse eller tipse oss direkte via melding på Facebook eller e-post.

Oppgaver og ansvar består av blant annet:

Kalle inn til styremøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene (min. 5 styremøter pr. periode)

• Tals- og kontaktperson for organisasjonen

• Ansvarlig for innkommende (e)post

• Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene

• Følge opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute

• Skape entusiasme, gir skryt og tilbakemelding, kritiserer

• Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen

• Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

• Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes

På forhånd takk til alle som hjelper til med å finne en ny leder.

Bøveien- varsel om grunnundersøkelser

Veien vil bli stengt i perioder i uke 50! Se nedenfor for mer info.

Denne er til informasjon om at Viken fylkeskommune v/ Multiconsult vil utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkelser i nedre del av Bøveien. Området vil også bli kartlagt ved drone. Undersøkelsene skal gi tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide reguleringsplan for strekningen Slemmestadveien – Odins vei.

Grunnundersøkelsen vil foregå i uke 50. Det kan også være aktuelt med ytterligere undersøkelser i perioden uke 1-3 ved behov.  I uke 50 mellom klokken 9-15 vil nedre del av Bøveien bli stengt (mellom Bøbekkveien og Odins vei). Der vegen ikke stenges, vil det bli trafikkdirigering. Undersøkelsene skjer ved at det blir boret fra et beltegående kjøretøy.  Kartet viser planlagte borepunkter. Vi gjør oppmerksom på at borepunktene kan bli justert eller endret underveis

Vi viser også til kontaktinfo og omtale av prosjektet på Viken fylkeskommune sin nettside:  Fv. 2688 Bøveien – Viken fylkeskommune

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 21.09.2022

Her er referatet fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 21.09.2022.

Konklusjon: Styret er gitt fullmakt av den ekstraordinære generalforsamlingen 21.09.2022 til å
søke bruksendring for deler av grendehuset til barnehagebruk, samt foreta små
justeringer/endringer av bygget hvis det må til. Kostnadsramme inntil kr. 350.000,-

Spleis opprettet for Asfalt på Sydskogen arena

Asfalt på Sydskogen arena | Spleis fra SpareBank 1

Alle pengene går til asfaltering og utbedring av banedekke. Eventuelt overskudd går til etablering av bane for helårsbruk.

SpareBank 1 Østlandet er banken som deler med deg, og skal nå ut med 10 millioner kroner til frivillige hender. Vi har selvsagt rukket opp hånda og sagt at vi er et prosjekt som fortjener litt oppmerksomhet, og gjerne et økonomisk bidrag.

Vi håper alle som brenner for det samme som oss, har lyst til å lese, like, dele, støtte og kanskje melde seg selv til innsats.