Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling 21.09.2022


Tid: Onsdag 21. september 2022 klokken 18:00 på Sydskogen grendehus

Sak: Sydskogen grendehus – søke bruksendring?

Innkalling kommer i postkassen onsdag 7.9.22.

Vi oppfordrer alle til å bruke fullmaktsskjema hvis man ikke selv kan delta.

For at det skal kunne drives barnehage i Sydskogen grendehus, så må vi søke
bruksendring. Der har vi hentet inn tilbud fra noen arkitekter vi er blitt anbefalt. De estimerer
å bruke 75 timer på søknaden med en timespris på 1487,50 kr, noe som vil bli pålydende ca.
112000 kr.


Det er uvisst hva det koster i saksgebyrer hos kommunen og eventuelle kostnader vi kan bli
pålagt ved at bygget må endres for at det skal tilfredsstille kravene som stilles til
barnehagedrift med TEK-17 standard.


Styret i Sydskogen vel ønsker å at bruken av bygget skal fortsette som det har vært brukt
frem til nyttår 2021: Kombinert barnehagedrift og privat utleie til arrangementer og andre
allmennyttige formål.


Da det er usikkert hva kostnadsrammen for prosjektet kan bli så legges det opp til en
to-trinns avstemming for å avgjøre videre saksgang.


Formalia:
Det krever ⅔ flertall for å vedta utgifter av størrelsene nevnt under iht. §5F, da dette er
utgifter som vil belastes våre beboere. For å være beslutningsdyktige må ⅛ (32 stk) av
Sydskogen vels medlemmer møte.
———————————————————————————————————————–
Votering runde 1:
Alternativ A: Det er ikke ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring. Kostnad – kr.
0,-.
Alternativ B: Det er ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring. Kostnad – kr. ca.
112000,- (ca. 470 kr/husstand, som vil bli en engangssum lagt til på neste fakturering av
velkontingent).
————————————————————————————————————————
Votering runde 2 (utgår hvis stemmeforslag 1A blir vedtatt):
Alternativ A: Det er ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring, men utgifter knyttet
til oppgradering av bygget må behandles i ny ekstraordinær generalforsamling. Kostnad – kr.
ca. 112000,- (ca. 470 kr/husstand, stemmeforslag 1B)
Alternativ B: Det er ønskelig å gå videre med søknad om bruksendring og styret gis en
kostnadsramme på hele prosjektet kr. 350000,- (stemmeforslag 1B + kr.
238000,- til oppgradering av bygget (ca. 1380 kr/husstand, som vil bli fordelt på de to neste
fakturaene for velkontingent.)

Oppdatering om barnehagesaken

Vi ønsker å oppdatere våre beboere om saken om barnehage på Sydskogen Grendehus.

Som tidligere informert om, så foreligger det ikke en nåværende brukstillatelse til å drive barnehagedrift på Grendehuset. Vi kan nå meddele at vi denne uken skal signere en intensjonsavtale med Asker kommune som fungerer som en garanti for at kommune vil inngå en leieavtale med Sydskogen Vel hvis vi velger å gå videre med en prosess for å få på plass en bruksendring. Avtalen om barnehagedrift vil også kombineres med en avtale om utleie av parkeringsplassene på grendehuset på dagtid, til parkering for ansatte.

Sydskogen vel vil snarest sette i gang med prosessen som gjelder søknad om bruksendring. Kommunen vil bistå med veiledning rundt denne søknadsprosessen.

Vi anser dette som et godt steg videre i denne saken, og er glade for at vi kan jobbe videre med kommunen for å sikre flere barnehageplasser i nabolaget til våre beboere.

Dokumenter Generalforsamling 2022

Her er dokumentene for Generalforsamlingen 2022.

I år har vi valgt å gjøre dokumentene tilgjengelig via web. Vi har ikke planlagt å legge en kopi i alles postkasser. Dette er en kostnadsbesparende og miljøbevisst beslutning. Hver enkelt beboer kan selv velge om de ønsker å printe ut. Ta kontakt med admin@sydskogen.no hvis du ønsker en papirkopi, eller spør en nabo om hjelp til å printe ut.

Generalforsamlingen er 23 mai. kl 19:00. Vel møtt.

Vel kontingent

Vel kontingent for Sydskogen Vel, perioden 01.10.2021-31.03.2022 er nå sendt ut via e-post til alle. Avsender er Sydskogen Vel «noreply@via.tripletex.no» og forfallsdato er 27.4.22.

Sjekk spam-folderen din hvis du ikke ser at du har mottatt e-posten, og gi beskjed til admin@sydskogen.no hvis du lurer på noe. Det er noen få husstander som vil få fakturaen i postkassen, men de aller fleste har fått den via e-post.

Årlig kontingent er 2 x kr. 2190. Dette faktureres etterskuddsvis vår og høst. Kontingenten dekker i hovedsak snøbrøyting, fiberaksess fra Viken Fiber og vedlikehold av velets fellesarealer.
Medlemskapet i Sydskogen vel er obligatorisk og følger husstanden. Meld derfor fra til styret ved eierskifte.

Generalforsamling 2022

Velkommen til Generalforsamling for Sydskogen Velforening mandag 23. mai kl 19:00

Innkalling kommer i postkassa innen et par ukers tid.

Nytt av året er at vi legger ut underlaget/dokumentene digitalt, så dette kan lastes ned for dem som ønsker det.

Hvis du ikke kan stille så kan man sende med Fullmaktsskjema med naboen.

Vel møtt!

Til info

I forbindelse med at Arnestad skole i Vollen er stengt, så skal Sydskogen skole huse 3. og 4.trinn fra denne skolen fram til sommerferien.

Dette vil medføre økt trafikk om morgenen og ved skoleslutt mellom 13-14, da elever skal busses fra og til Vollen.

Pass på farten

Vi oppfordrer alle til å passe på farten på veiene ut og inn av Sydskogen Vel (Tors vei, Odins vei), samt selvfølgelig langs Bøveien hvor mange unge og eldre også ferdes.

Det oppleves dessverre ofte at noen biler har altfor høy fart i våre nabolag.

Lørdag 19. mars er den store vårryddedagen

Vi oppfordrer til Vår-ryddedag i nærmiljøet vårt.

Hvis alle gjør en liten innsats nærmest sitt hus eller i sin grend, så blir det fint rundt oss her på Sydskogen

Når snøen og isen smelter, kommer det frem en del søppel.

Heldigvis er det mange som vil være med å fjerne søppelet slik at det blir hyggeligere rundt oss og for å ta vare på naturen. 

Den store dugnadsdagen er lørdag 19. mars. 

Mer info her:

Bli med på vårryddedagen lørdag 19. mars | Asker kommune

Mulighet for elektronisk faktura for Velkontingent

Når det gjelder Vel kontingent og fakturering av dette, så er det sterkt ønskelig at vi unngår å måtte sende disse fakturaene ut på papir via posten. Derfor er vi i en prosess hvor vi samler inn e-post adresse og mobil nr. fra alle husstander. For mange er dette allerede på plass, men ikke for alle. Det er hver enkelt grendelagsleder som følger opp dette. Vi ber deg om å hjelpe denne prosessen ved å sende denne informasjonen til din grendelagsleder snarest.

Her finnes kontaktinfo for hver grendelagsleder: Styret – Sydskogen.no

På forhånd takk.

🎅God jul!

Kjære alle på Sydskogen

Med dette vil vi ønske all en god jul og godt nytt år.

Vi håper alle får noen hyggelige stunder sammen familie eller venner i julen. Ta vare på hverandre.

På vegne av styret i Sydskogen velforening ønsker vi deg en god jul. ⛄️