Tusen takk for meg!

Tina_MjeldeEtter 19 år på Sydskogen flytter jeg.

Tidligere enn planlagt og litt vedmodig.

For oss har Sydskogen vært et svært trygt, godt og barnevennlig sted å bo.
Det vi har satt mest pris på er de flotte naboene og nærheten til naturen.

Jeg har vært engasjert i velforeningen i 18 år.
Motivasjonen har vært viljen til å bidra til å aktivt ivareta et godt bomiljø og skape fremdrift for området.
Når jeg nå forlater formannsvervet er det i trygg forvissning om at nestformann Raymond Dolata og det sittende styret styrer skuta med solid kurs. Det er ikke lett å få tillitsvalgte. Jeg håper derfor beboerne fortsetter å være flinke til å støtte opp om det engasjementet grendelagsstyrene viser,- selv om noen vedtak går på tvers av egen overbevisning.

Jeg ønsker dere lykke til videre.

Hilsen Tina

Generalforsamling 2013 gjennomført

Mandag 3.6.2013 ble det gjennomført Generalforsamling i Sydskogen Velforening.

Kort oppsummert ble følgende gjennomgått:

 1. Åpning med konstituering | Enstemmig vedtatt

 2. Dagsorden | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 3. Årsberetning | Spørsmål fra salen om grunnlaget for trefelling og prosessen i styret. Enstemmig vedtatt

 4. Regnskap | Ingen bemerkninger. Enstemmig vedtatt

 5. Ansvarsfrihet for styret | Enstemmig vedtatt

 6. Innkomne forslag

  1. Valg av TV- og Internettleverandør | Konkludert med at Sydskogen har valgt BOF som ny leverandør – 13 stemmer for GET, 67 stemmer for BOF

  2. Vedtektsendringer | Enstemmig vedtatt
 7. Valg | Valg av ny leder, kasserer og sekretær

   1.  Leder | Tina Mjelde – Valgt med 46 mot 33 stemmer

   2. Kasserer | Kai Johnsen – Valgt med 49 mot 29 stemmer

   3. Sekretær | Raymond Dolata – Valgt med 57 mot 13 stemmer

 8. Budsjett | Redegjørelse fra kasserer Lenes – Se protokoll for alle detaljer.

 9. Avslutning | Avtroppende formann Haug takket for fremmøtet og ønsket det nye styret lykke til

 

Protokollen kan lastes ned i sin helhet under Dokumenter / Generalforsamling

 

Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale

Sydskogen Velforening har vært i kontakt med flere tilbydere, bl. a GET og BOF. GET leverer felles Tv-avtale og internett til mange av Sydskogens beboere i dag. GET har imidlertid ikke klart å gi et godt nok tilbud for fremtiden, som også sikrer at Sydskogens TV og internett tjenester er iht. dagens og fremtidens standard.

BOF har et samarbeid med Altibox, og har tilbudt seg å levere TV, telefoni og internett via FIBER, samt å oppgradere Sydskogens kabelnett fra coax (kobber) til fiber, helt inn til hver enkelt husstand (egen hjemmesentral). TV-tilbudet blir tilnærmet det samme (samme basisutvalg, men større valgfrihet for de som ønsker det), men inkludert i prisen er HD-dekoder (med opptaksmulighet) som standard.

Fortsett å lese «Informasjon angående bytte av TV- og internettavtale»

Parkeringsregler for Sydskogen Vel

Med bakgrunn i blant annet langtids-hensatte biler på og utenfor parkeringsplassene på Sydskogen, mottok styret i sin tid flere etterspørsler etter parkeringsbestemmelser. Bortsett fra en liten del av parkeringsplassen foran Grendehuset, har Sydskogen vel inntil generalforsamlingen 10.mai 2004 ikke hatt noe vedtak på parkeringsbestemmelser. Således har vellet ikke hatt hjemmel til å foreta borttauing av biler for eiers regning og risiko. Parkeringsbestemmelsen ble foreslått på vellets generalforsamling 10.mai, og vedatt mot 2 stemmer.

§ 8 Parkeringsbestemmelser
Parkering på Sydskogen Vels fellesarealer skal kun skje på oppmerkede felter. Parkering kun for registrerte kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy samt båter, tilhengere og campingvogner borttaues uten varsel på eiers regning og risiko

Parkeringsvedtektene kan du laste ned under /Dokumenter/Parkering

Nytt fra Styret

BOF v/daglig leder og salgs- sjef har redegjort for tilbudet om tilknytning til fibernett for levering av TV-internett og telefoni.
BOF må ha min 50% oppslutning fra beboerne samt tillatelse fra Vellet pga Getavtalen samt graving på vellets eiendom. Arbeidene med å strekke fiber- nettet fra Slemmestad frem til hver husstand er omfattende og kan først ta til neste vår pga tele .Dersom kontraktsinngåelse skjer om våren regnes 6 mnd. Styret ønsker at BOF leverer et skriftlig tilbud hvor leveringsbetingelser og priskostnader (faste og variable) er spesifisert. Viljen til endring fra Get-avtalen vil i praksis være prisavhengig for
den enkelte husstand. Det ble også henstilt at BOFs dørsalg av internett stilles i bero . Styret inn- henter anbud fra konkurrerende leverandører .
Ny redaktør tilsatt
Stian Rostad har takket ja til begge vervene som redaktør av Nærnytt og web-redaktør, og ønsker å benytte anledningen til å takke avtroppende redaktør Tina Mjelde for lang og tro tjeneste. Se egen artikkel i Nærnytt eller HER vedrørende planer for Nærnytt og websidene våre.

En høsthilsen fra formann Carl Wiggo

Nå er den her i følge kalenderen og løvet skifter farge og faller til jorden. Det blir kaldere og ungene liker å leke inne.
Høsten er tiden hvor vi høster fra naturen og innstiller oss på vinteren.
I dag fikk jeg snø måkekontrakten for denne vinteren. Spennende å se om den nye blir lik den gamle eller om det kommer masse snø.
Det beste var om alle holdt fartsgrensen på veiene våre. Det er lett å glemme at veiene våre er 30 km farts sone.
Grendehuset har fått nytt gulv i Storsalen og på kjøkkenet. Full ny innredning med moderne komfyr og en drømme oppvaskmaskin. Nå tar det bare minutter, da det tok timer før.
Husk å bestill Grendehuset til bursdager, barnedåp, konfirmasjon, bryllup og en fest.
Snøen kommer sikkert i år også, så det er viktig å bruke garasjene og parkere or- dentlig. Snø måkeren trenger litt plass for å få gjort jobben sin, så tenk litt på den.
Håper alle får anledning til å nyte høsten og samle krefter til vinteren.

En riktig god høst til dere alle.
Carl Wiggo Haug
Formann